Sint-Truiden moet voorbeeld Genk volgen

“Neen, ik heb het niet over het voetbal, maar over het parkeersysteem”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Genk heeft het parkeerbeleid opnieuw in eigen handen genomen.(1)
Waar wacht de stad Sint-Truiden op?

Als VOORUIT zijn wij altijd tegen het uitbesteden en privatiseren van het parkeerbeleid geweest. Maar er moesten nu eenmaal postjes gecreëerd worden, onder andere voor gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) en vrienden. 
Ondertussen maakt Trupark serieuze verliezen met een jaarlijkse kapitaalsverhoging van 550 000 euro tot gevolg.(2)

Genk heeft een evaluatie gemaakt na zes maanden van eigen beheer en die is positief.
Minder exploitatiekosten (geen geld meer voor de private partner), minder retributies en parkeerbonnen en gerichter ingrijpen op situaties.

Precies dat hebben wij in Sint-Truiden ook nodig.

Het autonoom gemeentebedrijf Trupark moet ontbonden worden en moet opnieuw onder de volledige bevoegdheid van de stad komen (college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad).
Transparantie moet hierbij vooropstaan, hetgeen nu geenszins het geval is bij het AGB Trupark.

Het vestigen van twee ondergrondse parkings zorgt precies mee voor het grote deficit in de stadskas. Zij zouden opnieuw van de hand moeten gedaan worden… tenminste als iemand ze nog wil.
Ondergrondse parkings zijn een aangelegenheid voor de private sector, niet voor een gemeentelijke overheid.

De controle moet gebeuren door eigen stadspersoneel, in nauwe samenwerking met de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, zodat er meer en soepel rekening kan gehouden worden met bepaalde omstandigheden.

Waar wacht de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid nog op?
Is het gat in de stadskas nog niet groot genoeg?”

___