Sint-Truiden confronteert sluikstorters!

Sluikstorten is een hedendaags probleem, dat ook in Sint-Truiden niet te negeren valt.
Het is een trend in onze huidige maatschappij die nochtans verboden en strafbaar is. En toch worden we dagelijks geconfronteerd met tal van plastic zakjes, drankblikjes, etc. die onze straten en pleintjes ontsieren. Op ietwat verlaten zones vinden we zelfs matrassen, televisietoestellen, her en der gedumpt in grachten.
En één sluikstort trekt er weer andere aan, een straatje zonder einde dus.


Op sluikstorten staan er sancties via het Afvalstoffendecreet, dat reeds sinds 1994 in/> Vlaanderen bestaat. Daarin staan heel duidelijke sancties tegen sluikstorten, die gaan van 100 euro tot 10 miljoen euro en gevangenisstraffen.

Het is zelfs zo dat veel dingen die worden gesluikstort gratis kunnen weggebracht worden naar het containerpark.

Het is onbegrijpelijk dat sluikstorters dergelijk risico nemen.

Een doorgedreven sensibilisering dringt zich dus op.


Met de ‘grote lenteschoonmaak’ als start, waarmee het stadsbestuur iedere inwoner de kans heeft gegeven heel wat grofvuil gratis kwijt te raken via de huis-aan-huisinzameling en het gratis aanleveren op het containerpark, kan hopelijk met een schone lei te begonnen worden.
In het totaal werd er gedurende die periode 570 ton afval ingezameld (elektrische en elektronische apparaten niet inbegrepen).

Aansluitend op deze actie heeft de stad Sint-Truiden confronterende bordjes laten maken die zullen geplaatst worden op een aantal zogeheten ‘hot spots’, zoals aan de Volmolen.

Het stadsbestuur hoopt op deze manier te kennen te geven dat sluikstorten niet langer gedoogd wordt, dat de stad effectief zal optreden door onder andere het uitvoeren van meer gerichte politiecontroles.
Er gebeuren dus al heel wat sensibiliserende en preventieve acties en er zal ook effectief opgetreden worden.

Tevens doet het stadsbestuur een warme oproep naar alle inwoners om dergelijke overtredingen, waar de belastingbetaler de dupe van is - want zij/hij staat ook in voor de betaling van de factuur voor het opruimen van dergelijke sluikstorten - zeker te melden bij de cel leefmilieu, tel. 011-70 15 30 en/of bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, tel. 011-70 19 11, eventueel anoniem.

De stad Sint-Truiden blijft haar verantwoordelijkheid opnemen door het regelmatig borstelen van de straten, het inschakelen van jongeren om zwerfvuil op te ruimen, het inzetten van de kolkenzuiger, enz.
Maar ergens eindigt nu eenmaal de verantwoordelijkheid van de overheid en begint deze bij de burger.

Laten we met z'n allen van Sint-Truiden de properste stad van Vlaanderen maken!