Shouldersurfen

De preventiedienst van de stad Sint-Truiden en de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben een campagne gelanceerd tegen shouldersurfen in handelszaken, die beschikken over een betaalterminal.

Bij ‘shouldersurfen’ kijkt een dief over de schouder mee terwijl u iemand anders haar/zijn persoonlijke pincode intikt aan een bankautomaat of betaalterminal.

Om te voorkomen dat shouldersurfers in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hun kans wagen, heeft de preventiedienst, in samenwerking met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in het verleden al een aantal maatregelen genomen.

Aan alle geldautomaten, die zich buiten een bankgebouw bevinden, werd een wachtlijn geschilderd op 1,5 meter van de geldautomaat.
Bij die lijn staat de tekst ‘Hier wachten’ vermeld.
Die wachtlijn moet ervoor zorgen dat de persoon, die een bankverrichting aan de automaat uitvoert, meer privacy heeft en dat er niemand ongemerkt over haar of zijn schouder de code van haar/zijn bankkaart kan zien. Bovendien wordt de veiligheid van diegene, die de bankverrichting doet, gevrijwaard, omdat de wachtlijn het voor dieven minder gemakkelijk maakt om mensen aan de automaten te overvallen.
De lijnen kunnen criminelen niet tegenhouden, maar ze kunnen de oplettendheid van de afhaler wel verhogen.

Reeds in 2004 was de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de eerste politiezone, die een wachtlijn aan een viertal banken in Sint-Truiden liet schilderen.
Die bestaande lijnen zijn door de jaren heen vervaagd en kregen een nieuwe verflaag.

Daarnaast ontwikkelde de preventiedienst een affichecampagne en, op vraag van de banken zelf, een flyer met tips tegen shouldersurfen, skimming en phishing.
Deze affiches en flyers werden in mei 2012 ter beschikking gesteld van alle banken in de politiezone.

"We lanceren deze campagne net voor de drukke eindejaarsperiode.
Mensen, die aankopen doen, zijn vaak gehaast en daardoor onoplettend.
Door deze onoplettendheid en de grote drukte in handelszaken is het risico op shouldersurfen veel groter.
Een affiche aan de betaalterminal moet ervoor zorgen dat klanten er op gewezen worden dat ze voorzichtig moeten zijn wanneer ze hun code intypen.

De preventiedienst zal aan alle handelaars enkele kleine affiches bezorgen.”, zeggen waarnemend burgemeester Johnny Vangrieken en titelvoerend burgemeester Ludwig Vandenhove.