SERV geeft mij gelijk!

“De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) volgt mij met hun advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Heroverweeg de terugtrekking van Vlaanderen uit UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, voor klachten over discriminatie”, stelt de SERV. (1)

“Ik heb dat gezegd vanaf de bekendmaking van die intentie in het huidig Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

De plannen van de Vlaamse regering houden in dat Vlaanderen zich terugtrekt uit UNIA en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut opricht.
Weer maar eens een structuur bij. Nochtans heeft de coronacrisis net aangetoond dat wij in ons land nood hebben aan minder in plaats van meer instellingen
.

Als Vlaanderen zijn plan doorzet, gebeurt er een verdere versnippering op het terrein. Ook zijn er verschillen in ondersteuning en bescherming afhankelijk van de indeling van de melding of klacht naar bevoegdheidsverdeling. En er zijn de budgettaire impact en de onduidelijkheid over samenwerking. Tot slot is er de onzekerheid rond de conformiteit met internationale standaarden en grondwettelijke waarborgen.

Laten we de huidige werking van UNIA evalueren en goede praktijken en knelpunten in kaart brengen.
Dat zou een betere oplossing zijn dan weer een nieuwe organisatie op te zetten
.

Het doet als politicus altijd goed als een officieel orgaan, in dit geval de gezamenlijke vertegenwoordiging van alle sociale partners, werkgevers en vakbonden samen, u gelijk geeft.”