Samenkomst kerkraden Sint-Truiden

Op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove zijn op dinsdag 7 februari 2006 een aantal vertegenwoordigers van alle kerkraden van Sint-Truiden, alsmede alle leden van de centrale kerkraad, samengekomen.
Het betreft een jaarlijkse traditie, die Ludwig Vandenhove ingevoerd heeft toen hij burgemeester werd in 1995, om de toenmalige kerkfabrieken één keer per jaar samen te brengen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de diverse kerkraden de gelegenheid om informeel met mekaar van gedachten te wisselen. Bovendien worden er telkens jaarlijks een aantal afspraken gemaakt, onder andere rond grote investeringen, die moeten uitgevoerd worden, praktische vragen en informaties, etc.

Met dit initiatief wil burgemeester Ludwig Vandenhove aantonen dat ook rond de kerkraden en de parochies een beleid kan gevoerd worden. Daarenboven zijn de stad Sint-Truiden en burgemeester Ludwig Vandenhove in feite een beetje voorloper van het nieuwe decreet op de kerkraden, waarbij er nu formeel decretaal een centrale kerkraad moet geïnstalleerd worden om tot het nodige overleg te komen.

Zoals elk jaar, verliep ook deze samenkomst in een constructieve en gemoedelijke sfeer, temeer omdat deze bijeenkomst ook een beetje het officiële afscheid was van eerwaarde heer deken André Schotsmans en de eerste kennismaking voor heel wat leden van de kerkraden was met de nieuwe eerwaarde heer deken Albert Thijs.

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden - senator