Regionale luchthavens moeten dicht

“Alle overheden moeten steeds maar zoeken naar geld.
Dat is nu éénmaal politiek, prioriteiten stellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waar alleszins veel kan op bespaard worden, én federaal, én Vlaams, zijn de Vlaamse regionale luchthavens Antwerpen-Deurne, Kortrijk-Wevelgem en Oostende: financieel is het niet te verdedigen om deze open te houden. Bovendien is het vanuit het standpunt van leefmilieu en klimaat sowieso al onverantwoord om deze te bestendigen in zulke kleine regio als Vlaanderen.

Enkele cijfers.
Antwerpen-Deurne zou tegen 2040 vijf keer meer passagiers nodig hebben dan de circa 300 000 passagiers, die het nu heeft om enigszins winstgevend te kunnen zijn.
Voor Oostende zou, om enigszins over winst te kunnen spreken, het aantal passagiers maal zes moeten, naar 3 000 000 passagiers.
Als alle subsidies, federaal en Vlaams, worden opgeteld van 2015 tot 2021, gaat het om ruim 141 miljoen euro overheidssteun.
Dan wordt er nog geen rekening gehouden met de kosten, die de overheid maakt als ‘huisbaas’ van de overheid.
Specifiek voor Antwerpen-Deurne betekent dat dat er voor elke euro omzet 3 euro overheidssteun tegenover staat.

De hoogte van de federale en Vlaamse steun samen maken het onmogelijk om ooit van enige rentabiliteit te spreken. (1) Dus: ‘sluiten die handel’.
Wie begrijpt dat nog? Nochtans heeft de Vlaamse regering recent beslist om deze regionale luchthavens minstens open te houden tot 2040.

Ik ben akkoord met het heffen van een milieu- of klimaattaks op vliegtuigen.  
Dat is uit te leggen aan een goed menende burger, maar niet als er ondertussen zoveel belastinggeld weggegooid wordt aan regionale luchthavens, die voor veel overlast zorgen.

En zeggen dat er nog altijd politici in Zuid-Limburg zijn, die dromen om van de voormalige militaire site Brustem eveneens zo een regionale luchthaven te maken. Of hoe sommigen private dromen willen betalen met belastinggeld.”