Regeerakkoorden

Maar erger dan het aantal woorden, is het aantal details. Een regeerakkoord is een keurslijf, het is het gestolde wantrouwen. Onderweg wordt bijsturen en aanpassen haast onmogelijk. Een van de meest gehoorde argumenten is ‘dat het niet in het regeerakkoord staat’. (1) 
___