Provincie Limburg wil (meer) circulair aankopen

Via de dienst Facilitair Beheer met als bevoegd gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld) neemt de provincie Limburg deel aan ‘Green Deal’, een project van Vlaanderen Circulair, dat bedrijven, openbare besturen en andere organisaties aanmoedigt om hun aankoopbeleid ‘circulair’ te maken.

Ik vind dit een goede zaak”, zegt collega-gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Bij circulair aankopen is het de bedoeling dat we een zo groot mogelijke ecologische, sociale en economische impact krijgen op de levensduur van producten, diensten en werken.
In plaats van steeds weg te werpen en te vervangen, worden dynamische en aanpasbare producten en oplossingen uitgeprobeerd.

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstoffen gesloten worden. Vandaar dit initiatief ‘Green Deal’ dat de bedoeling heeft binnen de twee jaar (het project loopt tot eind juni 2019) circulaire aankoopprojecten te helpen realiseren en kennis over circulaire aankopen te ontwikkelen, te delen en te verspreiden.”
Vlaanderen Circulair werkt daarvoor samen met The Shift, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Het project wordt na één jaar en bij het einde geëvalueerd.

De Directie Facilitair Beheer en de dienst Milieu en Natuur bundelen hun krachten en samen met Vlaanderen Circulair en andere deelnemende organisaties na te denken over welke aankopen circulair kunnen worden aangepakt en hoe dit concreet in zijn werk kan/zal gaan.
Mogelijke strategieën voor de provinciale aankopen kunnen zijn: kiezen voor herbruikbaar materiaal, kiezen voor bio-gebaseerd of bio-degradeerbaar materiaal, kiezen voor hergebruikte/opgewaardeerde/tweedehands goederen, etc.

Via circulair aankopen wordt getracht maximale positieve ecologische, sociale en economische impact doorheen de levensduur van producten, diensten en werken te bereiken.

Verandering wordt als het ware gekocht”, aldus Ludwig Vandenhove.
"Er worden oplossingen gezocht voor de steeds wijzigende en vaak tijdelijke behoeften van gebruikers binnen de organisatie.
Een maximaal behoud van waarde van de aan te kopen producten, componenten en materialen staan daarbij centraal.

Het project Green Deal kadert binnen de ambitie van de provincie Limburg om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Ons bestuur geeft hiermee ook het goede voorbeeld en kan een inspiratiebron zijn voor de Limburgse gemeenten en steden en andere Limburgse bedrijven.

Het provinciaal ‘Reglement ter subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie’, dat ik op woensdag 17 juni 2015 heb laten goedkeuren door de provincieraad, heeft reeds een aantal kleine Limburgse initiatieven qua circulaire en deeleconomie in een stroomversnelling gebracht. Zo zijn er ondertussen al 15 Repair Cafés in Limburg.
In de loop van dit jaar is er ‘Festival Retour’, de Limburgse Week van de Circulaire Economie (van zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2017) waarbij zoveel mogelijk - liefst alle - Limburgse activiteiten qua circulaire en deeleconomie extra onder de aandacht gebracht worden.

Een echt duurzaam en klimaatbeleid moet beleidsoverschrijdend en geïntegreerd gevoerd worden.
Dit project is hier nog maar eens een voorbeeld van.”

Zie www.lne.be/green-deals.

Zie ook Provinciebestuur ondertekent convenant voor gedeelde mobiliteit van 06-04-2017 op deze website.

Zie ook World Circular Economy Forum 2017 van 08-06-2017 op deze website.