Professor-emeritus Albert Soenen, ereburger van Sint-Truiden!

Op vrijdag 26 september 2008 werd professor-emeritus Albert Soenen tijdens een korte academische zitting ereburger van de stad Sint-Truiden.

Professor-emeritus Albert Soenen, die gedurende 40 jaar directeur is geweest van het toenmalige opzoekingsstation van Gorsem, heeft heel wat betekend voor de fruitsector in het algemeen en voor Haspengouw en Sint-Truiden in het bijzonder. Hij kan ook een uitmuntend wetenschappelijk palmares voorleggen.

 

 

“Het aanduiden van een ereburger moet een win-winsituatie zijn, én voor de persoon in kwestie, én voor de stad Sint-Truiden.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dit is dan ook de reden waarom, onder mijn impuls, tijdens de gemeenteraad van 21 september 1998 een reglement is goedgekeurd, waarbij de voorwaarden vastgelegd zijn om al dan niet ereburger van de stad Sint-Truiden te worden.
Eén van de belangrijkste voorwaarden is onder andere dat betrokkene niet in Sint-Truiden woont om zo alle mogelijke, al dan niet politieke discussies, te vermijden.

De problemen, die vaak rijzen rond ereburgerschappen in andere steden, bevestigen dat dit een goed principe is.
Dat het desbetreffende gemeenteraadsreglement uit 1998 het goede is, wordt bewezen door het feit dat alle Sint-Truidense ereburgers telkens op de gemeenteraad unaniem zijn aangeduid.”

 

Professor-emeritus Albert Soenen is de vijfde ereburger in Sint-Truiden, na eregouverneur Hilde Houben-Bertrand,
Jacques Waldeyer, de laatste bevelhebber van de militaire basis in Brustem en begeleider van astronaut Frank De Winne tijdens zijn ruimtevlucht in 2002, kunstenaar Koen Vanmechelen en voormalig deken André Schotsmans.

“Bij het toekennen van ereburgerschappen moeten we selectief te werk gaan. Anders vermindert immers de waarde van de titel. Bovendien moeten we telkens zoeken naar personen, die symbool kunnen staan voor de stad Sint-Truiden, maar die ook uit verschillende maatschappelijke domeinen komen.
Tot nu toe zijn we hier wonderwel in geslaagd en ik ben dan ook fier op de vijf ereburgers, die we tot nu toe hebben.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.