Pony’s op de kermis of niet?

“Nu de carnavalskermis weer in Sint-Truiden staat, is het mogelijk dat er net zoals tijdens de augustuskermis en de kerstperiode er enige commotie zal ontstaan over de aanwezigheid van pony’s.”, zegt burgemeester en dierenvriend Ludwig Vandenhove.

“Ik krijg dan een resem aan kettingmails.
Ik ben daarmee vertrouwd, want ik heb er in mijn politieke carrière al heel wat gekregen naar aanleiding van de vele initiatieven rond dierenwelzijn, die ik als politicus en/of burgemeester genomen heb.”

 

Ludwig Vandenhove: “Als politicus, die deelneemt aan het beleid, is het altijd een kwestie van een goed evenwicht te zoeken tussen enerzijds een bepaald beleid uit te stippelen en anderzijds bepaalde zaken verbieden en/of actiegroepen/dierenrechtenorganisaties te volgen.
De stad Sint-Truiden is voorlopig niet van plan om dit soort attracties te verbieden, omdat hier eensdeels inderdaad het aspect dierenwelzijn speelt, maar anderdeels het aspect kermis, hetgeen een zekere folklore inhoudt.

 

Kermissen en/of bijhorende attracties zijn een traditie, die ook een belangrijke sociale functie heeft.
Dit is zo al ettelijke malen gecommuniceerd naar de dierenrechtenorganisaties toe.

Als deze attractie Sint-Truiden aandoet, laat ik telkens de dieren- en milieupolitie van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken strenge controles doen op de manier waarop deze pony’s verzorgd worden.
Indien de uitbater zich niet aan de overeengekomen regels houdt, wordt hij onmiddellijk verplicht zijn attractie te sluiten.”
 

 

De vzw De Verdediging der Belgische Foorreizigers bedankte burgemeester Ludwig Vandenhove voor zijn standpunt en publiceerde hierover een artikel in De Kermis Krant (editie 25-12-2011 nr. 162).

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst.

 

Mijnheer de Burgemeester

 

Met dit schrijven wensen wij u, in naam van onze vereniging, te danken voor uw tussenkomst ten gunste een lid van onze vereniging. Dit tijdens de Augustuskermis in uw stad.

 

Wij zijn u erkentelijk voor uw interesse en warm hart dat u aan de kermis toedraagt.

 

Graag informeren wij u over het feit dat de evaluatie commissie voor dierenwelzijn van de FOD zijn vergaderingen op 6 September hebben afgerond. Tegen het einde van 2011 zal het akkoord tussen de verschillende partijen pubiiek gemaakt worden. Deze zal naargelang het advies van minister Onkelinx omgezet worden in ofwel een wetgeving of aanbeveling.

 

De Verdediging der Belgische Foornijveraars, die deelgenomen heeft met de dierenorganisaties "GAIA", "Dieren in Nood", enz, is tevreden met het bekomen akkoord.

 

Wij danken u nogmaals, Mijnheer de Burgemeester, en verblijven met de meeste hoogachting.

 

De Verdediging der Belgische Foorreizigers.

 

Ondertussen heeft de Raad voor Dierenwelzijn op vraag van minister Laurette Onkelinx, bevoegd voor dierenwelzijn, een advies uitgebracht over het welzijn van kermispony's.
In de werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn zetelen vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA), de Blauwe Wereldketen en Animaux en Peril, afgevaardigden van de kermisponyhouders, dierenartsen en paardengedrags-wetenschappers.
 
Uit het advies blijkt dat pony’s weliswaar mogen werken op kermissen, maar enkel onder bepaalde voorwaarden wat betreft de piste, de uitrusting, de huisvesting van de pony’s of de pony’s zelf.
Het is de bedoeling dat het advies in een wet wordt omgezet.

Het volledige advies en het wetenschappelijke rapport vindt u terug via de link: http://www.health.fgov.be/eportal/AnimalsandPlants/animalwelfare/
AnimalWelfareCouncil/Publicationsandrecommendations/index.htm
.

 

“In de stad Sint-Truiden passen wij al jaren deze regels toe.”, besluit burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

Zie de teksten ‘Kermis en kunst zijn verbonden in Sint-Truiden!’ van 31 augustus 2011 en  ‘Pony’s welkom op kermis in Sint-Truiden, maar…!’ van 2 september 2011 op deze website.