Politieraad Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken moet samenkomen

“De recente gebeurtenissen rond het station van Sint-Truiden verantwoorden een snelle samenroeping van de politieraad”, herhaalt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Waarom dient anders een democratisch samengestelde politieraad?

Ik heb dat vorige week al gezegd naar aanleiding van het lekken van de beelden rond jeugdcriminaliteit (1), ik herhaal dat nu na de incidenten in de Stationsstraat van vrijdag 18 op zaterdag 19 augustus 2023 (2).  

De enige oplossing voor het aanpakken van wat er nu gebeurt in de stationsomgeving, is opnieuw een integrale aanpak van de hele buurt, gaande van zorgen voor een propere omgeving tot verhoogde politieaanwezigheid en sneller optreden.
De burgemeester en de korpschef moeten snel komen met zo een plan en in debat gaan met de politieraad
. Natuurlijk heeft de korpschef recht op verlof, maar hij laat zich toch vervangen, dus kunnen we samenkomen met de politieraad.

Concreet: haal het plan ‘Het veiligste station van Vlaanderen’ uit mijn periode als burgemeester van onder het stof. En neem een aantal bijkomende maatregelen, omdat een aantal elementen inmiddels gewijzigd zijn.

Welke kunnen die bijkomende maatregelen zijn?

Zorg opnieuw voor meer sociale controle aan en in het station.
Er moet aangedrongen worden vanuit het stadsbestuur van Sint-Truiden bij de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) om opnieuw (meer) aanwezigheid en controles door Securail (veiligheidsdienst van de NMBS) te krijgen in en rond het station.
Ik zal hierover alleszins als gemeenschapssenator een parlementaire vraag stellen aan vice-eerste minister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Maar ook de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten moeten meer aanwezig zijn.
Er is ruimte genoeg in het station: richt daar een klein politiekantoor in, er kan evengoed van daaruit gewerkt worden.
In feite moet de NMBS algemeen mee nadenken over nieuwe vormen om opnieuw meer sociale controle te bekomen in en aan stations, niet enkel in Sint-Truiden.

Leg ’s avonds, als het stationsbuffet - is juist goed voor de sociale controle - dicht is, een alcoholverbod op straat, in de publieke ruimte op aan het station.
Hetzelfde geldt voor de omgeving van de nachtwinkels en vesten, dat was al in mijn periode als burgemeester het geval. Maar zulk alcoholverbod kan maar werken als het effectief gehandhaafd en gecontroleerd wordt. En niet enkel door de lokale politie en/of gemeenschapswachten, maar evenzo door sociale organisaties, die contact hebben met die betrokken personen. Dus ‘zacht als het kan, hard als het moet’.

Er is niets op tegen dat de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken regelmatig identiteitscontroles doet bij jongeren, die zich ’s avonds nog ophouden in of in de buurt van het station. En waarom ook niet de ouders aanspreken?
Wat doen die jongeren daar dan nog?

Als ik hoor dat er mensen zich ook ’s nachts ophouden op de bank in de Stationsstraat en er zelfs slapen, moet daar een oplossing voor gezocht worden.
Mensen horen niet op straat te slapen.
Hier komt het integrale aspect weer om de hoek kijken: wie zijn die personen? hebben zij contact met één of andere sociale instelling en/of het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)?, etc.
Het is niet omdat iemand buiten leeft, dat zij of hij een crimineel is, dat is eerder een sociaal probleem.

Er wordt gesproken in de media over het vroegere hotel Belle Vie dat nu een doorgangstehuis zou zijn voor louche figuren (2).
Wordt er voldoende en continu gecontroleerd door de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken van wie dat soort eigendommen is?
Wordt er voldoende aan bestuurlijke handhaving gedaan?
Precies daarom is er het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg (ARIEC) dat ik nog mee opgericht heb als Limburgs gedeputeerde voor Veiligheid.

En natuurlijk goed opvolgen dat het probleem zich niet verplaatst naar andere plaatsen op het grondgebied.

Dit zijn maar een beperkt aantal voorstellen, die ik doe op basis van de feiten van de laatste dagen, die ik via de media verneem. Maar een integrale, gecoördineerde aanpak dringt zich meer dan ooit op.

Nog dit: de gebeurtenissen van de laatste dagen zijn blijkbaar voldoende om weer heel wat racistische uitspraken te horen of te posten op sociale media.
Onveiligheid en racisme zijn twee afzonderlijke fenomenen, die beide moeten bestreden en bestraft worden.
Ze mogen niet door elkaar gegooid worden.”