Politieloods als opslagruimte voor Sint-Vincentius

“Wij stellen de politieloods op het voormalige militair domein in Brustem gedeeltelijk ter beschikking van Sint-Vincentius.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove.


In 2010 heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een vroegere vliegtuigloods aan de Lichtenberglaan in Sint-Truiden aangekocht.
Die loods werd volledig in orde gebracht om als garage voor politievoertuigen te fungeren. Ze wordt ook gebruikt door de politieleden voor oefeningen, opleidingen en trainingen. Daarnaast biedt ze de mogelijkheid om verschillende activiteiten te organiseren, zoals het verkeerspark voor kinderen, de autograveeractie van de preventiedienst, etc.

Sinds de ingebruikname van de loods heeft die haar nut voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al ruimschoots bewezen.

Onder bepaalde voorwaarden, vastgelegd door het politiecollege Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken, wordt de loods ter beschikking gesteld van groepen of instellingen om er bepaalde activiteiten te organiseren. Zo is er een akkoord gesloten met Sint-Vincentius.
Sint-Vincentius geeft bijstand aan kansarmen door hun voedselpakketten, kleding, hygiënische producten, handdoeken, lakens, speelgoed, boeken, etc. aan te bieden. Daarnaast maakt Sint-Vincentius het voor kinderen onder andere mogelijk om deel te nemen aan de vakantie-initiatieven van de stad Sint-Truiden, zoals Sport & Spel en/of de sportkampen, aan activiteiten via de scholen en organiseert de vereniging uitstappen voor kinderen. Er worden eveneens regelmatig maaltijden voor minderbedeelden georganiseerd.
Zie onder andere de tekst ‘6e feestmaal kansarmen!’ van 11 april 2011 op deze website.

In de politieloods wordt extra plaats vrijgemaakt zodat ze vanaf nu ook gedeeltelijk ter beschikking van Sint-Vincentius gesteld kan worden voor de opslag van voedsel voor kansarmen.
Voedseloverschotten afkomstig van warenhuizen en de bewaring ervan zijn van essentieel belang voor de werking van Sint-Vincentius.

Op dinsdag 28 februari 2012 vond er nog een vergadering plaats met Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, een aantal andere Limburgse verenigingen van Sint-Vincentius, de Limburgse distributiesector, VOKA (Kamer van Koophandel)-Limburg, de Voedselbanken, de Sociale Kruideniers Vlaanderen en het Vlaams Netwerk van verenigingen.
Tijdens die vergadering werd er vooral gekeken hoe voedseloverschotten van de grootwarenhuizen in de toekomst beter tot bij de kansarmen geraken. Praktisch loopt dit namelijk niet altijd zo vlot, onder andere op het vlak van de voedselveiligheid en de (terecht) strenge controles van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
Zie de tekst ‘Vlaams minister Ingrid Lieten op bezoek bij Sint-Vincentius Sint-Truiden’ van 3 maart 2012 op deze website.

“Het is niet voor niets dat minister Ingrid Lieten Sint-Truiden had uitgekozen voor deze vergadering. Onze stad is immers een voorbeeld van samenwerking met de lokale Sint-Vincentiusvereniging onder voorzitterschap van de heer Philip Pirard, korpschef van de politiezone Hasselt - Zonhoven - Diepenbeek (Hazodi).”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het stadsbestuur steunt Sint-Vincentius structureel.
Vanaf 1995, toen ik burgemeester geworden ben, zijn de subsidies van de stad voor Sint-Vincentius jaarlijks substantieel verhoogd tot uiteindelijk 8.750 EUR in 2009, 2010 en 2011. Daar komen de maandelijkse huurkosten van 1.250 EUR van het pand van Sint-Vincentius op de Naamsevest nog bij en nu de gratis terbeschikkingstelling van een gedeelte van de loods door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

In een beleid moeten keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden, zoals voldoende aandacht voor gezinnen en de personen, die het moeilijk hebben.
De belangrijke ondersteuning van Sint-Vincentius past hierin.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

Zie onder andere ook de teksten ‘Sint-Vincentius heeft een nieuwe huisvesting!’ van 4 september 2010  , ‘Betere dienstverlening, maar niet betalen!’ van 5 januari 2011 en ‘Loods voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken’ van 20 oktober 2011 op deze website.

Over dit item is een artikel verschenen in Het Belang van Limburg van dinsdag 13 maart 2012 en in De Weekkrant van woensdag 14 maart 2012.