Politiekrant november is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Korpschef a.i. Jan Gielen en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven voor de eerste keer samen een voorwoord voor de politiekrant dat u hieronder kan nalezen.

 

 

 

 

 

Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken

 

Het grootste deel van deze editie van de politiekrant is gewijd aan de aanpassing van het parkeersysteem in Sint-Truiden.
Alle informatie is in een handige uitneembare folder gegoten, zodat u deze kan bijhouden.
Met dit vernieuwde parkeersysteem past Sint-Truiden zich aan de evolutie van de laatste jaren, waarbij vooral het aantal auto’s steeds maar toeneemt, aan.
Het is gebaseerd op cijfers van verkeersstromen en verkeerstellingen en op reacties en vragen, die vanuit de bevolking gekomen zijn via de leefbaarheidsbabbels, meldingskaarten, suggesties via brieven of mails, etc.
De bedoeling ervan is een vlottere verkeersdoorstroming te bekomen, het parkeren voor bezoekers en klanten te bevorderen en inwoners de kans te geven meer in hun eigen buurt te parkeren.
De principes, die aan de grondslag van deze nieuwe parkeerregeling liggen, zijn simpel: in of dicht bij het centrum, geldt betalend parkeren, in de zone erbuiten geldt bewonersparkeren of parkeren met parkeerschijf en daarbuiten is er langparkeren.
Dit is een parkeersysteem dat in elke (middel)grote stad wordt gehanteerd.
Na een bepaalde periode zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij het systeem al dan niet bijgestuurd zal worden.

 

 

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft diervriendelijkheid hoog in het vaandel hebben. Zo organiseren we op woensdag 23 november 2011 een lezing met dierengedragstherapeut Dany Grosemans (pagina 2).
In datzelfde verband zetten we in deze politiekrant nog eens een aantal tips op een rijtje voor een goed samenleven tussen ‘hondenbaasjes’ en inwoners, die niet over een hond beschikken (pagina 3).

 

 

Kom zeker eens langs in het politiehuis voor onze huidige tentoonstelling van eigen personeelsleden, die de ene of andere vorm van kunst beoefenen.
Deze periodieke kunsttentoonstellingen passen in ons OPENhuisbeleid en in de laagdrempeligheid van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (pagina 6 en 7).

 

 

De winter komt eraan en net zoals in alle seizoenen past de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zich hieraan aan (pagina 8) en wordt het aantal politiepatrouilles opgedreven, vooral in het stadscentrum van Sint-Truiden.
In het kader van ons doelgroepenbeleid vormen de handelaars en de middenstand een belangrijk gegeven.

 

 

Voor het overige vindt u in deze politiekrant nog heel wat praktische informatie, onder andere over wegwerkzaamheden in Mielen (Gingelom) en Wijer (Nieuwerkerken).

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Voorwoord

 

Johan Gielen
korpschef a.i.
commissaris van politie

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

 

 

Mocht u geen politiekrant ontvangen, dan kan u die steeds aanvragen via
communicatie@poltrudo.be.