Politiek debat maatwerk

"Groep MAATWERK sociale ondernemers voor Vlaanderen" heeft op vrijdag 26 april 2019 een politiek debat georganiseerd rond de toekomst van het maatwerk in Vlaanderen in het Radison Blu Hotel, Torenplein 8 in Hasselt.

De deelnemers waren An Christiaens (CD&V), Jos Landmeeters (N-VA), Steven Coenegrachts, Johan Daenen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a).
Moderator was Michael Van Droogenbroeck van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT).

"Er moeten meer middelen naar het maatwerk in Vlaanderen gaan", zegt Ludwig Vandenhove, kandidaat bij de komende Vlaamse verkiezingen. "Zo kunnen er meer specifieke arbeidsplaatsen komen. Bovendien dient er meer ingezet te worden op de doorstroming naar het normale arbeidscircuit zonder dat daartoe de stok van het inkomen of van de beperking in de tijd van de werklozensteun gebruikt wordt. En dan nog: sommige personen zullen nooit op de normale arbeidsmarkt terechtkunnen, voor hen moeten we een bijzonder statuut uitwerken.
De overheid moet meer het voorbeeld geven om personen met een handicap aan te werven.
De privé-sector en de werkgevers dienen meer gesensibiliseerd te worden en indien dit niet tot voldoende resultaten leidt, moet de overheid dwingende maatregelen durven opleggen.
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) moet meer inzetten op de individuele aanpak van personen.
Maatwerk en sociale economie moeten meer de norm worden.
Als ik recepties of ontvangsten organiseerde in mijn periode als gedeputeerde van de provincie Limburg, deed ik altijd beroep op een sociale werkplaats."

www.groepmaatwerk.be