Parking station Sint-Truiden: problemen

“Sedert november 2022 geldt betalend parkeren aan het station van Sint-Truiden, zowel aan de voor-, als aan de achterkant”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik blijf dat een slechte zaak vinden.

Waarom zijn de parkings niet gratis gebleven voor de alle bus- en treingebruikers en enkel betalend voor de gewone autobestuurders, die er hun auto parkeren?
We moeten als overheid alle middelen en mogelijkheden aanwenden om het private autogebruik te verminderen ten voordele van het openbaar vervoer in functie van de leefmilieu- en klimaatproblematiek.

Er zijn echter nog andere problemen.
De beide parkings staan vaak grotendeels leeg, omdat er gezocht wordt naar andere locaties waar gratis kan geparkeerd worden. Bovendien klaagt het publiek -hoofdzakelijk bus- en treingebruikers- over de werking van het automatisch parkeersysteem: vaak werken de slagbomen niet, als klanten telefoneren, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd, ze krijgen pas enkele dagen nadien een fatsoenlijk antwoord, etc.
De problemen doen zich vooral voor aan de achterkant van het station.

Ik hoop dat deze problemen zo snel mogelijk opgelost worden, maar heb inmiddels toch al maar als gemeenschapssenator een schriftelijke vraag gesteld aan vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

Is hij op de hoogte van deze problemen aan het station in Sint-Truiden?
Binnen welke termijn voorziet hij dat deze opgelost zijn?
Hoeveel parkeerabonnementen zijn er verkocht in Sint-Truiden in het totaal en per maand?
Hoeveel dagelijkse parkeerders zijn er met een ticket in het totaal en per maand?
Wordt er regelmatig geëvalueerd of het systeem van betalend parkeren aan de stations wel rendabel is? Met andere woorden, wegen de baten op tegen de kosten?
Gebeurt deze evaluatie ook per individueel station, zoals nu bijvoorbeeld in Sint-Truiden?

Dit soort maatregelen en situaties zijn echt niet van aard om burgers meer aan te zetten om het openbaar vervoer te gebruiken.

Ik kijk uit naar de antwoorden van de minister.”