Overleg met Stapelstraat levert resultaten op

De laatste weken waren er klachten vanuit de Stapelstraat dat er meer diefstallen waren en dat er zich op bepaalde momenten personen verdacht gedroegen.

“In die zaak is één persoon aangehouden door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken levert dus wel degelijk goed werk.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove en tevens voorzitter van de politieraad en het politiecollege.

In een overleg op woensdag 19 september 2012 tussen de lokale middenstand (plaatselijk UNIZO-voorzitter Frank Deltour), de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester Ludwig Vandenhove zijn de volgende concrete afspraken gemaakt:

 • middenstanders, die verdachte situaties opmerken en/of die het slachtoffer worden van diefstallen, moeten dit aan- en/of doorgeven aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken.
  Wat de politie niet weet, kan niet tegen opgetreden worden;
 • in samenwerking met de organisatie ‘Crime Control’ zullen opnieuw informatieavonden opgezet worden voor de middenstand en de zelfstandigen om hen duidelijk te maken (te ‘trainen’) hoe zij verdachte klanten en/of situaties kunnen opmerken en hoe een sms-netwerk functioneert;
 • Hasselt is gestart met een sms-netwerk.
  De bedoeling is om het in Sint -Truiden opnieuw op te starten op zaterdag 1 december 2012 (was al gebeurd in 2003 en 2004, maar toen was er te weinig interesse van de middenstand).
  Hiertoe zullen er één of meerdere werkbezoeken gebracht worden door UNIZO Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken;
 • via een sticker op de venster van de betrokken handelaars zal aangeduid wie deelneemt aan het sms-systeem of niet.
  Op zich heeft dit al een afschrikeffect;
 • de camerabeelden, die genomen worden via officieel wettelijk geïnstalleerde systemen, bijvoorbeeld in winkels, worden gebruikt door de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken.

 

“Veiligheid is als burgemeester - ook als parlementair - altijd één van mijn prioriteiten geweest en dat blijft zo.
Onze goede veiligheidscijfers, die we nauwkeurig bijhouden, bevestigen dat. Maar het gegeven dat we als politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voortrekkers waren en zijn voor heel wat projecten, is hier nog meer een uiting van.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Neem nu veiligheid en middenstand.
In 2003 zijn we hiervoor genomineerd als Limburgse gemeente (één gemeente/stad per provincie) door de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) voor de prijs van de meest ondernemende gemeente in Vlaanderen.
Wij waren één van de eerste gemeenten/steden, die een integraal veiligheidsbeleid voor doelgroepen, bijvoorbeeld zelfstandigen en ondernemers, opgezet heeft.

Dit actieplan wordt jaarlijks geactualiseerd in functie van bepaalde feiten of gebeurtenissen en op basis van nieuwe veiligheidscijfers.
Het kan opgevraagd worden via een mail naar info.preventie@sint-truiden.be of burgemeester@sint-truiden.be.

 

Het voorstel dat nu door een aantal handelaars in de Stapelstraat is gedaan om een netwerk per sms op te zetten, waardoor ze elkaar kunnen waarschuwen als er personen zich verdacht gedragen in hun zaak, draagt mijn volledige instemming weg. Wij hebben trouwens al in 2003 en 2004 zo een systeem proberen op te zetten, maar toen bleek er te weinig interesse bij de lokale middenstand."

Bij grotere overlast of onveiligheid, of in drukke periodes in het centrum (bijvoorbeeld tijdens de kerst-en nieuwjaarsperiode), wordt het aantal politiecontroles opgedreven en wordt de mobiele camerawagen ingeschakeld.

 

Hierover is op woensdag 12 september 2012 een artikel verschenen in Het Nieuwsblad.

SMS moet handelaars   inlichten over diefstal

Burgemeester Vandenhove gaat in op de vraag van Unizo om een buurtinformatienetwerk in Sint-Truiden op te zetten. Na een diefstallenplaag, onder andere in de Stapelstraat, willen de handelaars informatie uitwisselen met de politie. Raf Vanmechelen

Unizo vraagt een snelle oprichting van een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z) in het handelscentrum. Zo wordt er snel informatie uitgewisseld tussen het stadsbestuur, de politie en handelaars. De organisatie van zelfstandige ondernemers roept de betrokken partijen alvast op om hierover snel rond de tafel te zitten.
Burgemeester Ludwig Vandenhove gaat alvast in op die vraag. 'Sterker nog. We hebben een achttal jaar geleden al zo'n initiatief opgestart en zijn toen zelfs door Unizo genomineerd geweest', zegt Vandenhove. 'De situatie was toen nog niet zo ernstig en het hele project raakte wat onder het stof. Ik overleg deze week nog met de betrokken partijen en dan gaan we er concrete initiatieven in nemen. Ik juich het alvast toe.'
De handelaars van de Stapelstraat klagen al een tijdje over het toegenomen aantal diefstallen en overvallen in hun buurt. 'In tegenstelling tot handelaars die mensen gaan fotograferen, op de loer liggen en allerlei burgerinitiatieven opzetten, is dit wel een goede zaak. De politie blijft de belangrijkste schakel en de verhoging van de veiligheid wordt gevoed vanuit de probleemzones.'
Het systeem, dat ondertussen ook al in politiezone HaZoDi loopt, is erg eenvoudig. 'Handelaars melden verdachte personen of handelingen aan de politie. Ze signaleren fraude, agressie, sluikstorten, problematisch gedrag van klanten en dergelijke', stelt voorzitter van Unizo Sint-Truiden, Frank Deltour. 'De politie giet de informatie in een sms-bericht en verwittigt alle aangesloten handelaars. Op die manier weet iedereen zeer snel dat er bijvoorbeeld winkeldieven op ronde zijn, hoe ze eruitzien, hoe ze toeslaan. Zo zijn de handelaars veel alerter.'

Praktische trainingen

'Wanneer we een sms zouden krijgen van de politie, weten we dat we meteen op onze hoede moeten zijn', zegt Deltour. 'Ik ben over het algemeen trouwens tevreden over de goede samenwerking met de politie, met belangrijke investeringen in camerabewaking en in praktische trainingen voor ondernemers. Het veiligheidsbeleid voor ondernemers is de laatste jaren sterk verbeterd. Ik hoop dan ook dat dit voorstel snel kan worden gerealiseerd.'

Geen mirakeloplossingen

Tegelijkertijd wijst UNIZO er wel op dat er geen mirakeloplossingen zijn. De voornaamste inspanningen moeten komen van het beleid. De organisatie drong er al eerder bij de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie op aan om een gerichte aanpak uit te werken in de strijd tegen criminaliteit tegen zelfstandige ondernemers.

'In de aanpak moet vooral gefocust worden op preventie en een effectievere vervolging. Dit met oog op de juiste strafmaat en een gerichte strafuitvoering. Ook een onmiddellijke schadevergoeding voor de bestolen ondernemer blijft een belangrijke maatregel', klinkt het. 'Daarnaast pleiten we voor een uitbreiding van de lijst fiscale aftrekposten inzake beveiliging.'

Zie onder andere de tekst “Meer politiepatrouilles in de winkelstraten na omschakeling naar de wintertijd!” van 23 november 2007 en “Daders inbraken kerstmarkt gevat!” van 25 februari 2011 op deze website.