Overheid moet forser ingrijpen in de (woon)zorgsector

“Ik heb dit al vaak gezegd en ik blijf dat herhalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Met VOORUIT hebben we vanuit de oppositie deze legislatuur al heel wat initiatieven op dat vlak genomen. En het staat nu opnieuw uitdrukkelijk in ons verkiezingsprogramma.

Waarom heeft de Vlaamse overheid zo bang om op te treden? Het is toch per definitie haar taak om mistoestanden aan te pakken.

Voor mij is het duidelijk: meer opvolging, handhaving en controles door de Vlaamse Zorginspectie van woonzorgcentra zijn nodig.
Sommige van die woonzorgcentra spelen het spel hard. Zij weten immers dat de overheid niet zomaar kan overgaan tot sluiting, omdat er geen alternatief is voor de meesten van de 
bejaarden. Laat ze bijgevolg hoge boetes betalen, want de taal van het geld is vaak de enige, die ze kennen.

De volgende Vlaamse regering zou een aanzet moeten geven om werk te maken van de uitfasering van de private sector binnen de bejaardenhuissector.
Het past niet om winst te maken op kap van de senioren.
De woonzorgmarkt moet exclusief in handen komen van de overheid en van de non-profitsector volgens welbepaalde algemene regels en principes.

Waarom zou de te betalen dagprijs in een woonzorgcentrum niet -al dan niet gedeeltelijk-bepaald kunnen worden in functie van het inkomen en de eigendommen van de betrokken perso(o)n(en)?
Ik maak de vergelijking met de sociale huisvestingssector.
Ik heb dat al eens voorgesteld, maar dan wordt gezegd dat dat te moeilijk en te ingewikkeld is.
Mijn antwoord: moeilijk gaat ook.

En nu is er nog het nieuwe fenomeen, van uitzendwerk in de zorgsector.(2)
Onfatsoenlijk! De overheid moet dat aan banden leggen, lees verbieden.
Hiermee wordt het tekort aan zorgpersoneel niet opgelost en het kost meer.
Zorg moet structureel en duurzaam zijn.

Voor VOORUIT en mij is het duidelijk: meer overheidsingrijpen in de (woon)zorgsector.”
___