Oude fruitrassen in het Triamantpark

Op woensdag 6 april 2022 vond in het park van het woonzorgcentrum Triamant Haspengouw in Velm (deelgemeente Sint-Truiden) de officiële inhuldiging plaats van een nieuwe hoogstamboomgaard van oude fruitrassen.

Een mooi initiatief”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
De boomgaard bestaat uit een 35-tal noten- en andere fruitbomen, omgeven met struikengordels.

Goed dat er nog eens een hoogstamboomgaard bijkomt in tegenstelling tot de vele, die spijtig genoeg verdwijnen.
Er gebeurt veel te weinig handhaving door de Zuid-Limburgse gemeentebesturen, ook in Sint-Truiden, als het gaat om het behoud van hoogstamboomgaarden. Nochtans behoren zij tot het erfgoed van de regio en zijn zij troeven voor de biodiversiteit en het toerisme in Haspengouw.

Dit ‘BIODIVERSITEITSPROJECT professor doctor Albert Soenen’ is een initiatief van de Vrienden van het Triamantpark.
Het gaat om een aantal vrijwilligers onder impuls van voorzitter (eerwaarde heer) Jos De Coninck en secretaris Edmond Van Eeckhout, beiden bewoners van Triamant.
Zij zijn erin geslaagd om al heel wat acties te ondernemen in het Triamantpark en alzo interesse op te wekken bij andere vrijwilligers van binnen en buiten het woonzorgcentrum.
Elke vereniging heeft ‘trekkers’ nodig en bij de Vrienden van het Triamantpark zij dat Jos en Edmond.

  

Het ‘BIODIVERSITEITSPROJECT professor doctor Albert Soenen’ is een samenwerkingsverband tussen heel wat organisaties.
BOS+ coördineert het geheel en de provincie Limburg subsidieert mee het project in het kader van de biodiversiteitssubsidies. Ook de stad Sint-Truiden ondersteunt het opzet.
De sociale functie van heel het gebeuren wordt versterkt door een educatief bord dat de site interessant maakt voor de lokale vrije basisschool ’t Vlindertje. Of hoe kinderen en ouderen met elkaar in contact gebracht worden via dit project. 
De keuze van bomen voor de aanplant is gebeurd door de Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw.

Voor heel wat bewoners van Triamant Haspengouw zijn hoogstamboomgaarden een herkenbaar element uit hun jeugd.
De bomen zullen een toegevoegde waarde betekenen voor de gezondheid van de bewoners en van het woonzorgcentrum.
Uit diverse studies blijkt dat er een duidelijk verband is tussen het welbevinden en de gezondheid en de nabijheid van natuur en biodiversiteit.
Met dit initiatief willen de Vrienden van het Triamantpark inspelen op deze tendens.

Met de aanplant van deze hoogstambomen zijn de Vrienden van het Triamantpark niet aan hun proefstuk toe. Zo is er de restauratie van de ‘sequoia’ (mammoetboom), de omvorming van het prieeltje in de tuin tot een kapel, de al eerdere aanplanting van oude fruitsoorten (laagstam) en klimaatbomen in het park en het aanbrengen van een gazondolk in de grond, die via de senioren gegevens doorstuurt naar het studieproject ‘Curieuze Neuzen in de tuin’ van de Universiteit Antwerpen (UA) en de krant ‘De Standaard’.

Het woonzorgcentrum Triamant is een privaat initiatief van Triamant NV. Je kan je dan ook afvragen waarom een groep van vrijwilligers ervoor moet zorgen dat het park en de omgeving van het woonzorgcentrum er zo goed mogelijk bijliggen. De bewoners betalen immers genoeg voor hun verblijf.

In mijn periode als gedeputeerde van Leefmilieu en Groen van de provincie Limburg heb ik bijgedragen en geholpen bij een aantal initiatieven van de Vrienden van het Triamantpark. En ‘achter de schermen’ help ik Jos en Edmond nog steeds graag.
Zeker de samenkomsten in de flat van Jos met lekkere wijn uit ‘zijn kelder’ zijn echte vriendschapsmomenten.
Het moet niet altijd serieus zijn!”  

www.bosplus.be
www.triamantpark.be

Hieronder vindt u het artikel dat hierover  op de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be staat. (1)