Opleidingscentrum in Sint-Truiden

Op initiatief van burgemeester - senator Ludwig Vandenhove onderzoeken de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Syntra de mogelijkheid om in Sint-Truiden van start te gaan met een gemeenschappelijk opleidingscentrum.

Naar aanleiding van de verhuis van het VDAB-opleidingscentrum vanuit de vroegere gebouwen van het gemeenschapsonderwijs aan de Vliegveldlaan (het gemeenschapsonderwijs plant daar vanaf 1 september 2006 een Freinetschool), pleit burgemeester - senator Ludwig Vandenhove ervoor dat een aantal opleidingen zouden gebundeld worden, zodanig dat er één gemeenschappelijk opleidingscentrum in Zuid-Limburg en Sint-Truiden zou kunnen tot stand komen en vooral dat het aanbod naar de potentiële cursisten toe zou verhogen.

Momenteel onderzoekt de VDAB om naar een andere locatie in Sint-Truiden te verhuizen.

Op voorstel van burgemeester - senator Ludwig Vandenhove zijn er contacten met Syntra, de instelling die verantwoordelijk is voor middenstandsopleidingen.

De bedoeling is dat beide instellingen gebruik zouden maken van éénzelfde infrastructuur: de VDAB-cursisten overdag, de Syntra-cursisten ’s avonds.

Tot op heden heeft Syntra nog geen aanbod in Zuid-Limburg en Sint-Truiden.
Syntra onderzoekt momenteel welke cursussen hier zouden kunnen gegeven worden zonder dat dit concurrentie betekent met de bestaande centra voor volwassenenonderwijs.

Burgemeester - senator Ludwig Vandenhove wil op korte termijn, met name september 2006, tot een oplossing komen voor zowel de VDAB-opleidingen, als de Syntra-opleidingen.

Hij heeft hiertoe onder andere een vraag gericht aan vice-minister - president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke.

Er zou ook aan gedacht kunnen worden om een aantal andere opleidingsprojecten, bijvoorbeeld in de private sfeer of alternatieve tewerkstellingsprojecten, in hetzelfde centrum onder te brengen.
Hetzelfde geldt eveneens voor eventuele sociale economieprojecten, nu dit project in Limburg ook eindelijk van de grond komt.

Op termijn denkt burgemeester - senator Ludwig Vandenhove zelfs aan een eventuele vestiging op het industrieterrein in Brustem.
Zulke vorm van opleidingen en alternatieve tewerkstelling op het industrieterrein van Brustem kan het idee van een ‘kwalitatief industrieterrein’ enkel maar ten goede komen.

“De structurele samenwerking van de VDAB en Syntra is vrij uniek binnen het opleidingslandschap in Vlaanderen. Het gemeenschappelijk opleidingscentrum zal er zeker toe bijdragen dat het opleidingsaanbod nog verder gediversifieerd wordt en nog korter bij de gebruikers-cursisten-werklozen komt.“ besluit een tevreden Ludwig Vandenhove.