Openbaar vervoermogelijkheid voor wie in posten werkt, dreigt te verdwijnen!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove pleit in een brief aan gedelegeerd bestuurder Marc Descheemaecker en directeur-generaal reizigers nationaal Sabin S’heeren voor het behoud van de treinen Intercity (IC) 2203 en IC 2244 tussen Hasselt en Landen.

“Voor de Truienaren, die in een postensysteem werken in Alken of Hasselt, is dit de enige mogelijkheid om er met het openbaar vervoer te geraken.
Al zou het maar om één reiziger gaan, wat hier zeker niet het geval is, dan nog neem je als openbaar vervoersmaatschappij dat aanbod niet weg!”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Naar verluidt is de top van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) van plan om op weekdagen de vroegste trein tussen Landen en Hasselt en de laatste trein in omgekeerde richting af te schaffen.

 

 

“Dat zou betekenen dat mensen uit Sint-Truiden en Alken, die in Hasselt in posten werken, niet meer met de trein naar hun werk kunnen.
Dergelijke beslissing gaat volledig in tegen de maatschappelijke functie van de NMBS als organisator van openbaar vervoer.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

 

 

’s Ochtends gaat het om de IC-trein 2203, die om 05.20 uur in Landen vertrekt en om 05.44 uur in Hasselt aankomt.
‘s Avonds gaat het om de IC-trein 2244, die om 22.31 uur in Hasselt vertrekt en om 22.56 uur in Landen aankomt. 

 

“Voor wie in Sint-Truiden woont en in posten werkt in Alken of Hasselt is dit het enige alternatief voor de wagen.
Als de NMBS zijn plannen doorzet om beide treinen af te schaffen, rest er Truienaren, die in Alken of Hasselt met posten werken geen andere keuze dan met de wagen naar het werk te gaan, want ook De Lijn biedt deze mensen geen alternatief.
Of het daarbij om 10 mensen gaat of om 100 maakt mij eigenlijk niet uit.
Wie 15 kilometer van huis om 06.00 uur ’s ochtends op het werk moet raken of om 22.00 uur van het werk weer naar huis wil, moet dat kunnen via het openbaar vervoer.
Als de NMBS morgen alleen nog die lijnen in stand houdt, die zogenaamd rendabel zijn, dan is zij de naam openbare vervoersmaatschappij niet meer waardig.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Hierover is ook een artikel verschenen in Limburg Actueel van 27 november 2009 en Het Laatste Nieuws van 28 november 2009.

 

 

Zie ook de tekst ‘ACOD-Spoor en sp.a-Limburg op één lijn over spoorproblematiek Limburg!’ op deze website.