Open Monumentendag (OMD) 2012

De stad Sint-Truiden had weer een interessant programma uitgewerkt voor de jaarlijkse OMD op zondag 9 september 2012.
Het thema was dit jaar ‘Muziek, Woord en Beeld’.

“Heel wat bezoekers hebben één of meerdere gebouwen en/of activiteiten bezocht.

De slotreceptie in de Festraetsstudio op het Begijnhof, met heel wat aanwezigen (het goede weer was hier zeker niet vreemd aan), betekende zowat het officiële afscheid van Els Sneijers (sp.a/Lijst Burgemeester) als schepen van monumentenzorg.
Zij zal geen kandidaat meer zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Met Els deel ik de bekommernis dat Sint-Truiden moet blijven investeren in zijn imago als monumentenstad, onder andere via de jaarlijkse organisatie van deze OMD, het opnieuw aanstellen van een specifieke monumentenbeheerder en het ontwikkelen van een lichtvisie voor onze talrijke monumenten.
Zie ook de tekst ‘sp.a/Lijst Burgemeester wil een lichtvisie voor Sint-Truiden’ van 14 juli 2012 op deze website.

In het programma van sp.a/Lijst Burgemeester wordt hier de nodige aandacht voor gevraagd (op pagina 52): ‘Sint-Truiden moet zijn imago van ‘stad waar altijd iets te doen en te beleven valt’ in stand houden en zelfs nog verder uitbouwen. Troeven hierbij zijn fruit, monumentenzorg en religieus patrimonium.
Dit alles moet via eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen, maar evenzeer via investeringen in infrastructuur en via personele en promotionele ondersteuning.’
Zie onder andere ook de teksten ‘Sint-Truiden 2.0: Allemaal samen’ van 21 juli 2012 en ‘Sint-Truiden 2.0’ van 10 september 2012 op deze website

Blind besparen op erfgoed en monumentenzorg is geen optie.
Ik huiver als ik lees dat in landen zoals Griekenland, Italië en Spanje archeologische sites en monumenten niet of nauwelijks nog onderhouden worden en er zelfs gedacht wordt aan privatisering en/of uitverkoop en dat er veel diefstallen in musea gebeuren, omdat er te weinig geïnvesteerd wordt in personeel voor bewaking.(*).

Ik wil iedereen bedanken, die heeft bijgedragen tot het welslagen van deze OMD-editie, niet in het minst de privé-eigenaars, die hun gebouwen hebben opengesteld.”

* ‘Eurocrisis bedreigt cultureel erfgoed’ in De Standaard, maandag 13 augustus 2012.

Zie onder andere de tekst ‘Muziek, Woord en Beeld’ van 3 september 2012 op deze website.