Oorlog in Oekraïne ook erg voor fruitsector

“Akkoord, het is een relatief probleem in relatie met wat de Oekraïense burgerbevolking afziet en lijdt als gevolg van de Russische inval, maar door de internationale boycot worden ook heel wat economische sectoren en personen en gezinnen getroffen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat geldt onder andere voor de Haspengouwse fruitteeltsector in het algemeen en de perensector in het bijzonder.

Op woensdag 23 februari 2022 vond hierover een debat plaats in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement naar aanleiding van een mondelinge parlementaire vraag.

In het geval van de Oekraïnecrisis moeten we met heel de internationale gemeenschap en heel de Europese Unie (EU) de nodige solidariteit aan de dag leggen.
De definitie van elk samenwerkingsverband is dat er voor- en nadelen aan verbonden zijn, dat er goede en slechte tijden zijn. Maar er moet bij dat soort situaties eveneens algemeen bekeken worden in welke mate ‘de getroffenen’ zoveel mogelijk kunnen gecompenseerd worden.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)