Ontslag financieel directeur stad Sint-Truiden bevestigd

“De gemeenteraad van de stad Sint-Truiden heeft op dinsdag 26 december 2023, in een spoedzitting, het ontslag van de financieel directeur bevestigd(1)(2)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De enige mogelijke en logische beslissing.

Het vorig ontslag werd vernietigd door de Beroepscommissie voor Tuchtzaken om louter procedurele redenen.
De financieel directeur handelde niet verkeerd door deel te nemen aan een teamevent van de financiële dienst op donderdag 22 december 2022.

Uiteraard heeft iedereen recht op een beroep, daarom leven we in een rechtsstaat. Maar ik begrijp de burger, die zegt “wat moet je nog allemaal uitsteken om ontslagen te worden bij de overheid”.
Voor feiten, zoals die zich in Sint-Truiden afgespeeld hebben, zou het logisch zijn dat het administratief tuchtrecht veel nauwer zou aansluiten bij het arbeidsrecht zoals dat in de private sector kan toegepast worden.

Met de wijzigingen in het decreet lokaal bestuur wordt daaraan al enigszins tegemoet gekomen. Vanaf zondag 1 oktober 2023 gelden de ontslagregels, die in de Arbeidsovereenkomstenwet staan evenzeer voor de statutaire personeelsleden van de lokale besturen. Maar een procedure ingediend bij het Grondwettelijk Hof loopt nog, dus is het nog afwachten voor de concrete toepassing ervan.   

Wat wordt de financieel directeur ten laste gelegd?
Er zijn de twee geheime leningen aan voormalig burgemeester Jef Cleeren zonder dat daarvoor opdracht of goedkeuring was gegeven.
Zowel Audit Vlaanderen, als de Tuchtcommissie in de schoot van de gemeenteraad hebben vastgesteld dat er sprake is van het bewust manipuleren van financiële gegevens om de transacties te verbergen. Bovendien is er bewust een bankkaart gebruikt van een oud-personeelslid om zo de noodzakelijke tweede controlehandtekening te omzeilen. Die bankkaart had trouwens buiten gebruik moeten zijn gesteld, terwijl ze nog vier jaar lang aangewend is voor financiële transacties om die aan de tweede controlehandtekening te onttrekken.
Wat moet iemand nog meer doen om ontslagen te worden?

Samen met de andere schandalen bij de stad Sint-Truiden blijft deze aangelegenheid het imago van de stad schaden.

Voor mij blijft de vraag of de financieel directeur in al deze dossiers individueel gehandeld heeft of gebeurde dat in opdracht van bepaalde politici?
Ik hoop dat het strafonderzoek waartoe de stad Sint-Truiden beslist heeft op mijn voorstel, hierin klaarheid zal scheppen.”

___