Onafhankelijke bestuurders: een klucht op zijn Vlaams

Vanaf nu moeten organisaties in de Vlaamse publieke sector, zoals de Limburgse Reconversie maatschappij (LRM), bestaan uit minimum 1/3de onafhankelijke bestuurders (1).

Wat een klucht.
Waar gaan we die vinden?

Is het trouwens niet net democratisch dat instellingen, die van  de overheid afhangen, politiek bestuurd worden?

Politiekers, stop eens met schrik te hebben van uw eigen schaduw (of van de N-VA?).
Sinds de ‘N-VA-verandering' zijn er nog nooit zoveel politieke benoemingen gebeurd, zelfs niet ten tijde van de CVP-staat.

 

(1) De Vlaamse overheid heeft zich in de afgelopen drie maanden  beraad over de toepassing van het decreet deugdelijk bestuur op alle Vlaamse entiteiten, die onder de  toepassingssfeer van dit decreet vallen.
Het decreet, dat in werking trad op 19 januari 2014, legt regels op met betrekking tot transparantie, verantwoording, toezicht en verloning in organisaties in de Vlaamse publieke sector. Eén van de artikels stelt dat er binnen organisaties die gevat worden door het decreet minstens 1/3de onafhankelijke bestuurders moeten aangesteld worden.

Zie ook ‘Essers: gezond verstand van iedereen gevraagd!’ van 07-10-2015 op deze website.