Nu kennen we de cijfers nog niet

“Het gaat over de bedragen, die de Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld de voorbije jaren, sedert het begin van de legislatuur, gespendeerd heeft aan consultancy-opdrachten.
Onvoorstelbaar, de verschillende cijfers vliegen ons als Vlaamse parlementsleden om de oren, maar concreet weten we nog niets”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat bleek tijdens de vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 30 mei 2023. (1)(2)

Voor mij een echte vaudeville en een totale miskenning van het Vlaams Parlement als wetgevend orgaan.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) sprak van 1,5 miljard euro tijdens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op dinsdag 23 mei 2023.
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon (N-VA) noemde het bedrag van 640 miljoen euro tijdens de plenaire vergadering van woensdag 24 mei 2023.
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) gaf een heel technische uitleg in de  Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 30 mei 2023 en sprak van een bedrag van 220 miljoen euro.
Hij deed zijn imago van boekhouder, in plaats van Vlaams minister van Financiën, weer alle eer aan.

Het is onbegrijpelijk en niet verdedigbaar dat de Vlaamse regering zelf intern aan het rekenen moet slaan om uiteindelijk te weten hoeveel geld er is uitgegeven aan externe opdrachtgevers als er vragen komen van parlementsleden.
Dat is nog erger tegen de achtergrond dat de eigen diensten steeds maar moeten besparen en er altijd maar meer personeel moet afvloeien.

En zeggen dat alles begonnen is, omdat minister Hilde Crevits de aandacht wou afleiden van de vroegere Vlaamse minister Jo Vandeurzen (cd&v), die als consultant bijklust(e) voor het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Waar is de transparantie van de Vlaamse financiën?
Wat een contrast met allerlei technieken (onder andere uitgavennorm, subsidieregister, spending reviews), waar Mathias Diependaele steeds mee uitpakt om de Vlaamse begroting beter onder controle te houden?
Waarom bouwt de Vlaamse overheid niet zelf meer knowhow op door een eigen doorgedreven, duurzaam personeelsbeleid?
Wat met de uitbestedingen door de Vlaamse regering op de diverse beleidsdomeinen, naast deze consultancy-opdrachten?
Gebeuren er regelmatig oefeningen om de effectiviteit en de efficiëntie van al deze externe opdrachten te onderzoeken?

Ik ben benieuwd wanneer het Vlaams Parlement eindelijk antwoord gaat krijgen op de vraag hoeveel geld er nu effectief wordt uitgegeven aan private firma’s.

Alles wat Vlaanderen zelf doet, doet het net NIET beter.
Dat wordt nog maar eens bevestigd in dit dossier.

Het is een echte ziekte geworden in Vlaanderen om steeds meer opdrachten uit te besteden aan de private sector. Nu gebeurt deze oefening voor Vlaanderen, maar het zou goed zijn dat er ook zo een doorlichting zou gemaakt worden voor de Vlaamse gemeenten. Het zou zeker eveneens tot verassende resultaten leiden.

Wordt vervolgd.”