Nog meer financiële problemen voor het zwembad in Sint-Truiden?

“Een opvallende titel in ‘Made in West-Vlaanderen’: “Kassa’s van Kortrijk en Zwevegem snellen noodlijdende private zwembadexploitant LAGO financieel ter hulp”(1). LAGO is ook de privépartner van de stad Sint-Truiden in het sportcomplex Sint-Pieter”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het project in Sint-Truiden is er nu al één dat de inwoners financieel jaren gaan meedragen met het jaarlijkse exploitatietekort.
Gaat dit er nu nog bijkomen?

LAGO stelt in het hoger aangehaalde artikel dat het meer dan andere ondernemingen te lijden heeft gehad onder de hoge energieprijzen en het hoge inflatiecijfer.
Gevolg: liquiditeitsproblemen op korte termijn.

Op basis van een audit zullen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem een achtergestelde lening toekennen aan LAGO van respectievelijk 2 136 375 euro en 1 537  203 euro, terug te betalen op tien jaar.
In ruil voor deze leningen hebben beide gemeentebesturen een aantal voorwaarden bedongen, onder andere qua tariefverhogingen.

Wat hebben we in Sint-Truiden te verwachten rond dit dossier?
Het blijft daar opvallend stil rond.
Het is tijd dat de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid hier snel duidelijkheid over verschaft.

Als VOORUIT hebben we van bij het begin van dit project gewaarschuwd.
Wij blijven van mening dat een zwembad met baantjes en een kinderbad een basistaak van een gemeente is vanuit de standpunten sport en gezondheid. Een recreatiezwembad is echter geen taak van een lokale overheid, daar bestaan voldoende private initiatieven voor.

En dan die publiek-private samenwerking (PPS).
Wij blijven erbij als VOORUIT: het is de burger een rad voor de ogen draaien dat zulke samenwerking met de privé goedkoper of beter is.
Ofwel is er minder dienstverlening, ofwel is het net duurder in plaats van goedkoper.

Als Sint-Truiden met dezelfde problemen geconfronteerd wordt als Kortrijk en Zwevegem wordt de financiële last nog groter voor de Truienaar.
De financiële situatie van onze stad wordt stilaan hopeloos.”

___