Nog geen sanering van het voormalige stort in Melveren

“Er komt ten vroegste een aanvang van de sanering van het stort in Melveren (Sint-Truiden) na 2026”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“In de begroting 2024 en de meerjarenplanning tot en met 2026 zijn er geen middelen voorzien.”

Dat bleek tijdens de gemeenteraad van dinsdag 19 december 2023.
Vooruit collega-gemeenteraadslid Filip Moers ondervroeg schepen van Financiën Günther Dauw (N-VA) daarover.

“In feite onvoorstelbaar. Ook met dit dossier wordt een toekomstige coalitie weer maar eens opgezadeld. En zeggen dat eind 2012, toen wij als sp.a, nu VOORUIT, uit de meerderheid ‘vlogen’ dat dossier zo goed als rond was.
Toenmalig schepen Filip Moers was indertijd in verregaande onderhandeling met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over het ingediende bodemsaneringsproject.

Nadien hebben OVAM en de stad Sint-Truiden dan gekozen voor een andere techniek.
Waarom? Dat is nog altijd onduidelijk.

Sindsdien is er op het terrein en aan de vervuiling weinig tot niets gebeurd.
Ondertussen zijn we twaalf jaar later, is er de inflatie en is alles duurder geworden. En is er de Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)-vervuiling, waar de stad zal moeten voor opdraaien.
De uiteindelijke rekening voor de stad Sint-Truiden is door het laten liggen van dit dossier alleen maar groter geworden.

Blijkbaar is milieuvervuiling ook al geen prioriteit voor deze cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid en voordien de cd&v-Open Vld-meerderheid.” 
___