Nog eens in de plenaire vergadering

“Op woensdag 15 juli 2020 was ik nog eens persoonlijk aanwezig in de  plenaire vergadering van het Vlaams parlement”, zegt volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wegens Corona is het aantal personen, dat de plenaire vergadering mag volgen, beperkt per fractie.
Voor de sp.a fractie zijn dat vier leden buiten fractieleidster Hannelore Goeman.

“Ik ben altijd ter beschikking, maar laat voorrang aan de jongere collega’s, die graag in beeld komen en dat (nog) meer nodig hebben dan ik”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar nog eens persoonlijk aanwezig zijn, is toch iets anders dan de hele zitting volgen achter het computerscherm van thuis op je bureel.
Je voelt je opnieuw meer parlementair.

Ik hoop dat de zittingen en de commissievergaderingen vanaf september-oktober 2020 weer hoofdzakelijk in het Vlaams parlement zelf kunnen doorgaan.
Qua verplaatsingen en mobiliteit heeft het nadelen, maar het voordeel is dat er meer gedebatteerd kan worden.
Nu heb ik vaak de indruk, voor mijn computerscherm, dat ik tegen mezelf aan het praten ben.
Wat ik zeker vervelend vind, is dat als je meerdere commissies volgt, sommige ervan online doorgaan en andere in Brussel in een commissiezaal.
Het van de éne commissie naar de andere ‘hollen’ hoort nu eenmaal bij het parlementair werk, is zelfs een beetje spannend of je het tijdig gaat halen,  maar dat is in zulke situatie uitgesloten.
Afwachten voor je computerscherm in je bureel tot je aan bod komt en dan hopen dat de reële commissie nog niet zover gevorderd is om daar ‘je ding te doen’.

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 15 juli 2020 ben ik op een drietal dossiers tussengekomen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aangepast advies uitgebracht met betrekking tot het inenten tegen griep en tegen pneumokokken.
De bedoeling is meer bevolkingsgroepen in te enten.
Het najaar wordt een bijzonder gevaarlijke periode, omdat verkoudheden en griep dan precies ontstaan en die hebben gelijkaardige symptomen als het coronavirus.
Collega Freya Saeys (Open Vld) heeft daar een actuele vraag over gesteld.
Ik heb mij daarbij aangesloten namens de sp.a fractie, omdat pneumokokken een beetje een verborgen doder is bij 65-plussers. Bovendien zijn de meeste overlijdens terug te brengen tot twee types van virussen, waartegen een vaccin bestaat met een bewezen werking.
Het kan levens redden en is betaalbaar. Dus een ideaal voorbeeld van preventief gezondheidsbeleid.
Het is aan Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke om snel een concreet vaccinatieplan uit te tekenen.

Het decreet in verband met de plaatsing van kinderen in een pleeggezin is aangepast in de zin dat het hoorrecht voor minderjarigen vervroegt van 13 jaar tot 12 jaar.
Als sp.a zijn we het daarmee eens, omdat het in feite een hiaat in de bestaande wetgeving wegwerkt.
Het is eerder een technische aanpassing en een administratieve vereenvoudiging. Ik heb ook nogmaals aangedrongen dat er meer inspanningen zouden moeten gaan naar het vinden van nieuwe pleeggezinnen en het ondersteunen van bestaande.

Het decreet op het jeugddelinquentierecht is een voorbeeld van slecht decretaal werk.
De tekst, die nu voorligt, is al de zoveelste versie op enkele weken tijd.
Inhoudelijk kunnen we als sp.a akkoord gaan, omdat het hoofdzakelijk over technische aanpassingen gaat, maar we onthouden ons als gevolg van de hoogdringendheid, die nu ingeroepen wordt.
Zulk belangrijk decreet verdient een betere behandeling.”