Nieuwe wet voor het verenigingswerk in de sport- en socio-culturele sector

Dankzij federaal vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (VOORUIT) is er een nieuwe wet voor vrijwilligers in de sport- en socio-culturele sector.

Goed dat er nu duidelijkheid is voor deze personen en de betrokken sectoren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In 2019 en 2020 konden die verenigingswerkers tot 6 390 euro per jaar vergoed worden. Deze regeling werd echter in 2020 vernietigd door het Grondwettelijk Hof wegens discriminerend.
Om de verenigingswerkers niet richting zwartwerk of ‘een vergoeding met drankbonnetjes’ te duwen, werd in december 2020 een tijdelijke regeling uitgewerkt.

Minister Frank Vandenbroucke heeft nu een nieuw, solide kader uitgewerkt, zodat verenigingswerkers in de sport- en socio-culturele sector actief kunnen zijn en correct vergoed kunnen worden.
De regeling is ingegaan op zaterdag 1 januari 2022. (1)

Wat zijn de grote krijtlijnen?
-Een verenigingswerker kan in de socio-culturele sector tot 300 uren en in de sportsector tot 450 uren per jaar werken.
-Er is een combinatie mogelijk met studentenarbeid, beperkt tot 190 uur.
-De werknemer betaalt 10% personenbelasting.
-De reguliere arbeid mag niet onder druk komen te staan, daarom worden een aantal beperkingen ingebouwd.
-Verenigingen krijgen een uitzondering op sociale documenten, eenvoud en vermijden administratieve rompslomp.
Zij zullen de tewerkstelling op een gemakkelijke manier kunnen aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) via DIMONA (Onmiddellijke Aangifte/Déclaration Immédiate).
-Het aantal te werken/gewerkte uren kunnen geraadpleegd en gecontroleerd worden via een eenvoudige toepassing vergelijkbaar met de toepassing student@work.
-De vrijwilligers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen.
-De bestaande Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO‘s) blijven van toepassing.
-De welzijnswetgeving moet worden nageleefd.
-Bij ontslag is er in principe een opzegtermijn van 14 dagen (bij contract minder dan  6 maanden) of 1 maand (bij contract meer dan 6 maanden).

De verenigingswerker kan worden tewerkgesteld door erkende organisaties in de socio-culturele sector of de amateurkunstensector of door organisaties, die aangesloten zijn bij erkende koepelorganisaties.
Personen, die binnen dit systeem vallen, zijn actief buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties
. Voorbeelden: animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, scheidsrechter, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorger-materiaalmeester, lesgever, coach, procesbegeleider, regisseur van het amateurtheater, dirigent van een orkest, etc.

De sport- en cultuursector in de meest brede betekenis van het woord kunnen er maar wel bij varen.”

  • (1)’Nieuwe, solide wet voor verenigingswerk’, Intern document VOORUIT ambassadeurs, woensdag 22 december 2021.
     
  • Zie onder andere ‘Vrijwilligers tegen woninginbraken!’ van woensdag 30 april 2014 op deze website.
  • Foto: Vooruit nationaal.