Nieuwe speeltuigen voor ’t Wolfke

Via middelen uit het Limburgfonds heeft de vakantieopvang voor kinderen met een handicap van de stad Sint-Truiden - ’t Wolfke - een busje, een zandbak en enkele speeltuigen kunnen aankopen.

’t Wolfke is gestart in 1998 op vraag van de ouders van een aantal kinderen met een handicap.
Op dit ogenblik zijn er 42 gezinnen, die op regelmatige basis gebruik maken van deze vakantieopvang.
 

“Toen wij begonnen met deze specifieke vakantieopvang was dit een uniek initiatief in Vlaanderen en nu zijn we nog altijd één van de weinige gemeenten en steden, die deze bijzondere vakantiewerking organiseren.

Het kost heel wat (financiële) inspanningen, maar het is het ons waard voor deze  doelgroep. Bovendien verruimen we hiermee kwalitatief en kwantitatief ons aanbod qua kinderopvang tijdens de vakantieperiodes.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

‘t Wolfke gaat door in de vrije basisschool ’t Zonnetje in de Schoolstraat 8 in Melveren (was tot in 2003 gemeentelijk onderwijs). Het lijkt het stadsbestuur dan ook het best om daar die zandbak en enkele speeltuigen aan te brengen.
 

Voor mij is dit nog maar eens een voorbeeld van hoe scholen en een gemeente- of stadsbestuur kunnen samenwerken.
Het is een win-win-situatie voor beide partijen.

Dat is de reden waarom sp.a/Lijst Burgemeester achter de idee blijft staan dat een bijkomende sporthal best op de terreinen van een school gebouwd wordt (tijdens de dag te gebruiken door de school en ’s avonds door de inwoners). Zo krijg je echt brede scholen.
Zie onder andere de teksten ‘De brede school’ van 27 november 2011 en ‘Ja, er moet een nieuwe sporthal komen’ van 7 februari 2012 op deze website.

In het programma van sp.a/Lijst Burgemeester wordt nog meer gepleit voor brede scholen.
‘Beter de turnzaal van een school na schooltijd gebruiken dan als stad een sporthal te bouwen. Beter de buurt mee laten beslissen waar er groen of drempels dienen te komen dan te wachten tot “de politiek” het oplost. Beter gezamenlijk aankopen dan duurder uitkomen. Overheidsgeld is van iedereen, maar is ook best voor iedereen. Efficiënt bestuur laat elke Euro gemeenschapsgeld zo lang mogelijk rollen en het is een belangrijke taak van de stad om dit in goede banen te leiden…
Als we als stad de burger meer verantwoordelijkheid geven en tegelijkertijd mensen in een moeilijk parket kunnen laten deelnemen aan de samenleving slaan we 2 vliegen in een klap. Het bestuur wordt efficiënter en het sociale vangnet wordt sterker. Win-Win.
Delen is beter.’
Zie ook de tekst ’Sint-Truiden 2.0: Allemaal samen’ van 21 juli 2012 op deze website.

Bedankt aan het personeel, de directie en het schoolbestuur dat wij gebruik mogen maken van deze zeer geschikte locatie voor ’t Wolfke.”, besluit Ludwig Vandenhove.