Nieuwe pachtwet: Ludwig Vandenhove in nieuwsbrieven vzw VILT

Op woensdag 9 november 2022 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een vraag met betrekking tot de stand van zaken van de aangekondigde aanpassing van de pachtwetgeving in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.

Eerst antwoordde Jo Brouns (cd&v) dat de gesprekken nog bezig waren, maar commissievoorzitter Bart Dochy (cd&v) lichtte de grote lijnen toe van het akkoord tussen de meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open Vld", aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) van donderdag 10 november, respectievelijk van maandag 14 november 2022, waarin daaraan de nodige aandacht wordt besteed.

Lees hieronder de volledige artikels. (1) (2)

_________