Nieuwe kinderraad!

Op zaterdag 17 mei 2008 legden de nieuwe kinderraadsleden van de stad Sint-Truiden officieel de eed af.
De komende jaren zetten de nieuwe democratisch verkozen leden het werk verder van de oude kinderraad in het realiseren van de actiepunten van het kindercharter.


De nieuwe leden hadden er duidelijk zin in en aan hun eedaflegging koppelden ze meteen een boomplantactie in het kader van het CO2-bos, één van de te realiseren actiepunten.

“Ik ben bijzonder fier om als burgemeester de eed af te nemen van deze enthousiaste kinderen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.


“Steeds minder mensen beseffen, zeker en vast ook jongeren, hoe dankbaar we mogen zijn dat we in een democratie leven. Vandaar ook mijn overtuiging dat de bevolking (jongeren, maar niet alleen jongeren!) er via allerlei kanalen moet op gewezen worden dat onze democratie niet vanzelfsprekend is en dat bijgevolg politiek en politici onderdeel zijn van deze democratie en niet ‘een noodzakelijk kwaad’ zoals het maar al te vaak voorgesteld en aangevoeld wordt. Dergelijke initiatieven zoals de kinderraad zijn dan ook een ideale voedingsbodem om de jeugd al vanaf een zeer jonge leeftijd bewust te maken en kennis te laten maken van de politiek”, aldus Ludwig Vandenhove.