Nieuwe campagne rond alcohol en roken bij fuiven in Sint-Truiden

De jeugddienst van de stad Sint-Truiden zet een nieuwe preventiecampage op rond alcohol en roken bij fuiven.
De campagne werd officieel voorgesteld op zaterdag 5 november 2011 tijdens de fuif ‘Legends of the Music’ van de Scouts en gidsen Sint-Martinus Velm (deelgemeente van Sint-Truiden).

“Binnen de jeugddienst van de stad Sint-Truiden is het fuifloket, met ondersteuning van de provinciale jeugddienst, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de gewestelijke brandweer Sint-Truiden en de dienst leefmilieu, al enkele jaren actief.
Naast informatie, adviesverlening en ondersteuning heeft het fuifloket een preventief karakter en speelt het in op de veranderende wetgeving.
In 2010 werd het fuifloket uitgebreid met 5 fuifboxen om een optimale ondersteuning te bieden aan fuiforganistoren en een preventief beleid te voeren. De fuifbox bevat onder andere veiligheidsvestjes, 2 kassa’s, 2 zaklampen, 5 gsm’s, afbakeningslint, een geluidsmeter, een draaiboek rond veiligheid, etc.
Met deze nieuwe actie focussen we ons op de actuele wetgeving rond alcohol en roken bij fuiven.”, zeggen schepen van jeugd
Els Sneijers en burgemeester
Ludwig Vandenhove.
 

“Binnen het fuifloket krijgen wij hierover regelmatig heel wat vragen.”, zegt Els Sneijers.
“Enerzijds over hoe organisatoren op een verantwoordelijke manier het drankgebruik bij minderjarigen, volgens de wetgeving, kunnen aanpakken en zich veilig kunnen stellen tegen misbruik of onverantwoord gedrag van minderjarigen hieromtrent.
Anderzijds over hoe het rookgebruik binnen het fuifgebeuren best aangepakt kan worden zonder al te veel overlast te bezorgen.” 

“Daarnaast stellen de veiligheidsdiensten meermaals vast dat de maximum capaciteit ‘toegelaten bezoekers’ bij fuiven in zalen overschreden wordt en dit kan nefaste gevolgen hebben bij eventuele noodsituaties.”, aldus Ludwig Vandenhove. 
Vandaar het opzet van een campagne rond alcohol- en rookgebruik op fuiven/events gekoppeld aan het fuifloket.
Er zijn 3 aandachtspunten:
-          preventief beleid rond alcoholgebruik bij -16 jarigen, 16-18 jarigen en +18 jarigen;
-          preventief beleid inzake het rookverbod en hoe organisatoren hiermee kunnen omgaan;
-          preventief beleid rond het maximum toegelaten bezoekers in de verschillende (fuif)zalen.

Alcholgebruik
Door de verdeling van 2 soorten polsbandjes bij de organisaties van fuiven met opdruk voor ‘16- tot 18-jarigen’ en ‘+18-jarigen’ worden eensdeels de bezoekers van fuiven/events op de hoogte gesteld van wat al dan niet mag gedronken worden en hebben anderdeels fuiforganisatoren (toogpersoneel) zicht op wie wat mag drinken aan de hand van het (kleur en opdruk) polsbandje. Daarnaast wijzen banners met dezelfde opdruk, die uitgehangen worden op de fuiflocatie, de bezoekers op de wetgeving rond alcoholgebruik.
Sensibilisering is een must/plicht indien organisatoren op een verantwoordelijke wijze de veiligheid bij fuiven willen garanderen.

Rookverbod
We voorzien partytenten met opdruk ‘rokerstent - fuifloket’, die ingezet worden bij fuiven om:
o        bezoekers erop te wijzen dat er binnen niet gerookt mag worden;
o        bezoekers onmiddellijk te laten merken dat er een rookruimte is voorzien;
o        de overlast in te perken door buiten één centrale rookplaats te voorzien.

Maximum toegelaten bezoekers
In de diverse zalen geldt er een maximum aantal bezoekers bij fuiven, vastgelegd door de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, om de veiligheid te waarborgen.
Bij fuifaanvragen krijgen de fuiforganisatoren een maximum aantal pols-/toegangsbandjes ter beschikking om te verkopen afhankelijk van de fuiflocatie en bepaald door de gewestelijke  brandweer Sint-Truiden.
Op die manier kan de maximale capaciteit onder controle gehouden worden bij fuiven.
De polsbandjes worden gelinkt aan de fuifbox en zijn verplicht bij elke fuifaanvraag vanaf 2012.

Met deze campagne hoopt het fuifloket de jongeren nog meer te helpen bij het organiseren van fuiven zodat alles correct en vlot kan verlopen.”, besluiten schepen Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Deze actie kadert in het project leefbaarheid (integrale veiligheid) van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-nieuwerkerken, waarbij zoveel mogelijk stadsdiensten betrokken worden en samenwerken.
Zie ook de teksten ‘Integrale veiligheid/leefbaarheid’ van 20 mei 2008 en ‘Politiezone ondertekent 1e samenwerkingsverband Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid in België’ van 13 juli 2011 op deze website.

Zie onder andere de teksten ‘Fuifloket vereenvoudigt papierwinkel’ van 21 september 2010 en ‘Dienstverlening fuifloket breidt uit: kan/mag er overnacht wordt in jeugdaccommodatie?' van 4 mei 2011 op deze website.