Niet meer bouwen in watergevoelig gebied: en de compensaties?

“Akkoord dat Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir hard wil optreden tegen bouwplannen in deels of volledig overstromingsgevoelig gebied”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Bouwlustigen in die gebieden moeten tegen wateroverlast en misschien zelfs een beetje tegen zichzelf beschermd worden.

Maar hoe zit het met de compensatievergoedingen van die personen en families?
Eigenaars gaan ervan uit dat ze gronden hebben om op te bouwen. En als dat niet mag, rekenen ze op een herbestemming van die gronden en/of een financiële compensatie. (1)

Het anders inkleuren van die ‘slecht gelegen’ bouwgronden, met financiële compensaties voor de eigenaars, moet deel gaan uitmaken van de ‘bouwshift’ of ‘betonstop’.
In de huidige stand van zaken van de beslissingen, zullen de gemeentebesturen de gedupeerden moeten vergoeden voor ‘de planschade’. Maar gemeenten reageren: onbetaalbaar!

De Vlaamse regering in het algemeen en minister Zuhal Demir in het bijzonder zullen de nodige beslissingen hierrond niet lang meer kunnen uitstellen.
Wie A zegt, moet B zeggen
. Ook al is Vlaanderen één van de enige plaatsen ter wereld waar de overheid de bestemming van gronden zomaar niet kan wijzigen zonder dat de eigenaars daarvoor moeten gecompenseerd worden.
Er moet dringend een tijdspad uitgetekend worden.
Anders beslissen dan compensaties voorzien zou ‘een kleine revolutie’ ontketenen en/of als ‘Communisme’ beschouwd worden.

Ik ben benieuwd.”