Neen aan kliklijn voor hondenpoep

“Neen, ik ben niet voor een kliklijn voor hondenpoep”(1), zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Hondenpoep is een belangrijk subjectief veiligheidsprobleem en moet aangepakt worden, maar niet met verklikken.

Lokale overheden moeten juist inspanningen doen om buren meer opnieuw in contact met elkaar te brengen. Zo zijn er in de zomer de buurtbarbecues en in de winter de kerst- en nieuwjaardrinks.
‘Buren’ moet opnieuw meer een werkwoord worden in deze tijden van toenemend individualisme.

Laat inwoners, die weten van welke hond de poep - dus ook van welke buur - afkomstig is dat signaleren aan de wijkinspecteur en/of de gemeenschapswacht.
Het is dan hun taak om dat mee te delen aan de betrokken inwoner(s).
De wijkinspecteur en/of gemeenschapswacht moet vertrouwelijk handelen en niet doorgeven van wie de informatie komt.

Onmiddellijk een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) opstellen? Neen, dat kan trouwens niet.
De hond en haar/zijn eigenaar moet ‘op heterdaad’ betrapt worden.
Een verklaring van een buur volstaat niet.

Hondenpoep is een hardnekkig probleem en de omgeving ervaart dit als een subjectief onveiligheidsgevoel.
Dat blijkt uit alle mogelijke bevragingen.

De oplossing? Preventieve acties blijven opzetten en als geweten is over wiens hond(en) het gaat eerst verwittigen en waarschuwen en dan optreden via GAS (bij bewijs).
Neen, geen kliklijn.

Voor mij weer maar eens de bevestiging dat de preventiedienst best opnieuw onder de verantwoordelijkheid van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en de burgemeester komt.
Ik blijf geloven in het concept ‘integrale veiligheid’.

___