Minister Ingrid Lieten bezoekt Sint-Truiden

Op woensdag 12 september 2012 bezocht Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding het armoedeproject ‘Haspengouwse Armoede Project (HAP)’ van vzw De Hummeltjes in Sint-Truiden.

Het armoedeproject van vzw De Hummeltjes krijgt 50.000,00 EUR in het kader van een projectoproep van de Vlaamse regering voor lokale kinderarmoedeprojecten.

In het totaal wordt 1 miljoen EUR voor 22 projecten voor gans Vlaanderen uitgetrokken.
In Limburg zijn 4 projecten goedgekeurd.

“Deze oproep zet extra in op kinderen van buitenlandse origine.
Bij deze kinderen is het risico op armoede enorm groot.”, aldus Ingrid Lieten.

“Het project is gericht op allochtone en kansarme ouders van kinderen tot drie jaar.
Het geld zal gebruikt worden voor informatiebrochures in meerdere talen en voor extra personeelskosten.
Een tweede luik is de zoektocht naar de gezinnen die ondersteuning nodig hebben.
Daarvoor komt er een bakfiets, waarmee de boer opgegaan wordt.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

De hapjes tijdens de receptie werden verzorgd door Njam Njam, een project van Open School Zuid-Limburg.
Zie ook de tekst ‘Gastronomie: een goed middel tot integratie’ van 6 mei 2012 op deze website.

Bevoegd schepen Els Sneijers, kandidaat sp.a/Lijst Burgemeester Pritty Kaur (7e plaats) en Ludwig Vandenhove waren bij het werkbezoek aanwezig.

Zie www.hummeltjes.be

Hieronder vindt u de integrale perstekst, die verspreid is vanuit het kabinet van vice-minister president van de Vlaamse regering Ingrid Lieten.

Armoede
Ingrid Lieten investeert 1 miljoen euro in lokale kinderarmoede projecten

“Deze oproep zet extra in op kinderen van buitenlandse origine. Bij deze kinderen is het risico op armoede immers enorm groot en dat kunnen we niet tolereren”, zegt Ingrid Lieten.

De oproep voor lokale kinderarmoede projecten kon ook dit jaar op veel belangstelling rekenen. Meer dan 100 aanvragen werden ingediend. 22 projecten, gespreid over heel Vlaanderen, werden geselecteerd.  De lokale projecten focussen op het bestrijden van armoede van bij de geboorte (0 tot 3 jaar) en moeten ertoe bijdragen dat elk kind alle kansen krijgt.  Sinds 2008 kent Vlaanderen een babyboom met meer dan 70.000 geboorten per jaar. Bijna 13% van de kinderen onder de 3 jaar  loopt in Vlaanderen een verhoogd armoederisico. In de gezinnen waar geen van beide ouders werkt of wanneer één van beide ouders afkomstig is uit een land buiten de EU, loopt dit armoederisico op tot meer dan 70%  bij kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarom vroeg de projectoproep van extra aandacht voor armoede bij mensen van buitenlandse origine.

In de provincie Limburg werden 4 projecten goedgekeurd: ’Stap Vooruit’ van het OCMW Lanaken, het project Opvoedingsondersteuning van het gemeentebestuur van Heusden-Zolder , ‘Taal als integratie’ van de gemeente Maasmechelen en vzw De Hummeltjes van de opvoedingswinkel in  Sint-Truiden. In elk van die gemeenten ligt het percentage van het aantal kinderen geboren in kansarme gezinnen boven het Vlaamse gemiddelde van 9,7%. (Lanaken 10,7%, Heusden- Zolder 22,5%, Maasmechelen 18,10% en Sint-Truiden 11,9%).

Heel wat projecten zetten in op een integrale gezinsondersteuning van ouders met jonge kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat achterstelling al ontstaat van voor de geboorte. Daarom is het ook cruciaal om zo vroeg mogelijk te interveniëren in de levensomstandigheden van het gezin waarin het kind wordt geboren. Aandacht voor prenatale zorg en ondersteuning is noodzakelijk. Blijvende zorg en steun bij de opvoeding in de eerste levensjaren bieden enorme mogelijkheden om armoede en uitsluiting te verminderen. Ze dragen bij tot het afvlakken van eventuele latere moeilijkheden met  onderwijs, ontwikkeling en gedrag.

De meeste projecten hebben een proactieve aanpak. Dat wil zeggen dat de organisatie zelf de stap zet om ouders en kinderen uit de buurt op te zoeken. Ze bieden meestal zowel individuele ondersteuning als laagdrempelige collectieve ontmoetingsmogelijkheden. Verschillende organisaties slaan hiervoor de handen in elkaar zoals  Kind en Gezin, Samenlevingsopbouw, het OCMW, de armoedeorganisaties, het CAW, enz. Elders gebruikt men de sociale kruidenier als ankerplaats door het aanbod uit te breiden met babyvoeding, luiers en verzorgingsproducten of worden koffie -en theeochtenden voor ouders van kleuters georganiseerd om hen het belang van de school duidelijk te maken voor de latere leer- en taalontwikkeling. De projecten helpen niet alleen de kleuters verder maar timmeren ook aan een toekomstproject voor de moeders en vaders.

Andere projecten proberen dan weer de ouders te bereiken door het aanbod van een sportprogramma voor de allerkleinsten of door een combinatie aan te bieden van opvoedingsondersteuning en Nederlandse les. Nog andere projecten beginnen al van bij de zwangerschap: ze sporen kansarme zwangere  vrouwen  op en bieden individuele begeleiding  door het inschakelen van studenten in de vroedkunde en in sociaal  werk. Zo worden de jonge moeders ondersteund en geholpen en doen de studenten een enorme  ervaring op voor hun latere beroepsleven.

Om de aanpak van kinderarmoede nog veder te verankeren  in Vlaanderen en de opgedane expertise in de pilootprojecten niet verloren te laten gaan, organiseert minister Ingrid Lieten een Projectenmarkt voor lokale actoren op dinsdag 25 september in de Koninklijk Bibliotheek  in Brussel.

Hierover was er onder andere een uitzending op TV Limburg (TVL) op woensdag 12 september 2012 zie: http://www.tvl.be/nl/2012-09-12/1-miljoen-euro-voor-armoedebestrijding/

Zie onder andere ook de tekst ‘Een globaal armoedeplan voor Sint-Truiden’ van 16 november 2008 op deze website.