Minder parlementsleden: akkoord!

“Mijn voorzitter Conner Rousseau heeft de idee gelanceerd om naar een parlementair systeem te gaan met minder mandaten (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben het eens met Conner, maar daarmee alleen gaan we het vertrouwen van de burger in de politiek niet herstellen.
Het is maar een begin, er zal meer moeten gebeuren.

Alle partijen doen nu eigen voorstellen en op zich is dat goed, maar uiteindelijk zal dat moeten uitmonden in een globaal pakket, waarover alle democratische politieke partijen zich moeten buigen.
Best zou dat parallel gebeuren aan de onderhandelingen voor de diverse regeringen en zeker niet in de pers.
Om het vertrouwen in de politiek te herstellen, zal de pers moeten meewerken. Een andere benadering van de politiek door de pers is (ook) nodig.

VOORUIT zal resoluties indienen in het Vlaams Parlement en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om het aantal verkozenen te verminderen.

Ik blijf in datzelfde kader verdedigen dat er opnieuw met een aantal dubbelmandaten zou gewerkt worden. Bijvoorbeeld een aantal Vlaamse parlementsleden, die ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zouden zetelen.
Voor alle duidelijkheid: een dubbelmandaat, maar met één wedde.
Parlementsleden uit de diverse gemeenschappen en gewesten zouden elkaar dan opnieuw beter leren kennen en met elkaars mentaliteit en gevoeligheden rekening kunnen houden.

En de Senaat: ofwel laten we die ernstig werken als een ontmoetingsplaats tussen gemeenschappen en gewesten, ofwel laten we die functioneren zoals nu en dan schaffen we die best af.”