Middagconferentie ‘Diefstal in woningen’

Naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Diefstal in woningen’, heeft Maklu-uitgevers op vrijdag 29 juni 2012 een middagconferentie georganiseerd.
De conferentie vond plaats in Het Boekenpodium - Centrum voor het non-fictionboek, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen.

Burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

Ludwig Vandenhove sprak er over ‘De meerwaarde van hercontactname met slachtoffers van inbraken (hercosi) voor preventie, recherche en slachtofferzorg’ en had het onder andere over de bevraging, die in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), al twee jaar na mekaar is uitgevoerd bij personen, die het slachtoffer geworden zijn van een inbraak (in 2010 en in 2011). Ook refereerde hij naar de bijdrage ‘Hercosi in het kader van de integrale aanpak van woninginbraken in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken’, die hij samen met preventieambtenaar Kristien Verhoeven en korpschef ad interim Johan Gielen en
beleidsadviseur Alexander Van Liempt van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken geschreven heeft in het boek ‘Diefstal in woningen’.
Tot slot heeft hij in primeur de resultaten bekendgemaakt en becommentarieerd van een studie die de preventiedienst van de stad Sint-Truiden heeft gedaan met betrekking tot een evaluatie van de afgeleverde technopreventieve adviezen. Met andere woorden, hoe ervaren de betrokken personen en/of gezinnen deze vorm van dienstverlening vanuit de preventiedienst?
De studie zal officieel op donderdag 12 juli 2012 om 11.00 uur voorgesteld worden op een persconferentie.

Ludwig Vandenhove: “De conclusie voor mij van deze middagconferentie is dat er nog heel wat mogelijkheden qua preventie zijn in de aanpak van diefstal in woningen.
Die mogelijkheden zijn vooral heel simpel en goedkoop zonder dat de bevolking dit vaak weet.
De overheid in het algemeen en de politie in het bijzonder moet nog meer inzetten op die preventie.”

Maklu-uitgevers organiseert regelmatig colloquia rond hun publicaties.

Zie ook de tekst ‘Conferentie Diefstal in Woningen’ van 7 juni 2012 op deze website.