Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt

ludwig in een interview over megastallen op TVL

Dat schrijven de Vlaamse sp.a parlementairen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove in OPINIE in Het Belang van Limburg van zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019. Hierover is er ook een reportage geweest in het Televisie Limburg (TVL) Nieuws op vrijdag 11 oktober 2019.

OPINIE

Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt
Onze Vlaamse landbouw wordt de jongste jaren meer en meer gekenmerkt door grote concerns, niet in het minst vanuit Nederland.

Vaak zijn het investeringsgroepen, geen landbouwers.
Waarom vanuit Nederland? Omdat de wetgeving daar strenger is, onder andere qua volksgezondheid. De aanvragen zijn haast niet meer bij te houden, of het nu om koeien, kippen of varkens gaat. In Noord-Limburg en in Borgloon, Kortessem, Diest, Geetbets, Landen, allemaal Haspengouw en Vlaams-Brabant.

Het gaat om zogeheten megastallen. De landbouwsector lijkt uit elkaar te vallen in grote agro-industriële projecten enerzijds en bio landbouw voor nichemarkten anderzijds. De traditionele landbouwers vallen meer en meer uit de boot.

Buurtbewoners zijn actiever dan ooit. Het regent bezwaarschriften, er ontstaan actiecomités, dure advocatenbureaus worden ingeschakeld. Maar het gaat natuurlijk altijd over individuele dossiers, die door de bevoegde Vlaamse minister meestal uiteindelijk positief beslist worden.

De criteria waarop uiteindelijk geoordeeld wordt, zijn hoofdzakelijk milieutechnisch van aard. Niets dierenwelzijn, niets volksgezondheid, niets mobiliteit. Nog erger, het begrip megastal is juridisch zelfs niet gedefinieerd in de Vlaamse wetgeving. Zulke bedrijven horen niet thuis in woongebieden. Bovendien gaat het steeds om individuele, technisch heel ingewikkelde dossiers, waarbij lokale administraties en politici met ongelijke wapens strijden tegen dure studiebureaus en lobbyisten.

Bij die lobbygroepen is er de heel dubbelzinnige houding van de Boerenbond (BB) en de CD&V.

Zij verdedigen zogezegd alle landbouwers, maar we horen weinig van hen als er zulke aanvragen voor megastallen zijn. Nochtans concurreren zij de echte, traditionele boeren uit de markt.

De CD&V heeft in alle provincies de gedeputeerden voor Omgeving (Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening) en de minister van Landbouw, telkens strategische posities.

Landbouw is een belangrijk beleidsdomein van de EU. Dus zouden we kunnen verwachten dat dit soort problemen Europees zouden worden aangepakt.

Niets is minder waar: in Nederland krijgen boeren subsidies om hun activiteiten te stoppen. En wat doen ze ermee: investeren in Vlaanderen, omdat hier minder en minder duidelijke vergunningsvoorwaarden zijn. Een eerste werk voor nieuwbakken Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: overleggen met haar Nederlandse collega’s in een Europese context.

Maar er is nog meer werk voor de nieuwe Vlaamse regering. Een duidelijker wetgeving, waarbij milieu en omgeving maar één aspect zijn naast volksgezondheid en dierenwelzijn. Kortom, horen dit soort megabedrijven nog thuis in landbouwgebied of is het eerder industrie?

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zegt: ‘Om de klimaatdoelstelling te realiseren zetten we volop in op de verdere omslag naar een duurzame voedselproductie en leefbare landbouw’ (pagina 203). En ook: ‘Bij het toekennen van landbouwinvesteringssubsidies voor de bouw van stallen geven we meer gewicht aan Dierenwelzijn’ (pagina 238).

Wij rekenen op minister Hilde Crevits.

Hieronder kan u de TVL-reportage bekijken

  • Zie onder andere ook ‘Een andere landbouw’ van zaterdag 12 oktober 2019 op deze website.
  • Foto: tvl.be