Meer controle op commerciële dierenverkoop

“Ik heb hier al vaak op aangedrongen in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Vorige week tijdens de hoorzitting rond de dierenasielen (1) is nog maar eens gebleken dat er vooral bij de verkoop van honden, de zogeheten broodfok, grote problemen zijn en blijven.

Er zou, naast sensibilisering en preventie van potentiële hondenbezitters, veel meer controle en handhaving moeten zijn.

In het Brussels gewest is er een systeem ingevoerd op basis van Artificiële Intelligentie (AI) om malafide verkopers te kunnen ‘betrappen’ en er tegen op te treden.

Waarom voert Vlaanderen zo geen gelijkaardig systeem in?
Waarom maakt de Vlaamse dienst Dierenwelzijn geen gebruik van dergelijk systeem en/of andere vormen van AI?

Ik ondervroeg op woensdag 25 oktober 2023 Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts. (2)

___