Massala verdient subsidies

“De vzw Gastvrij Sint-Truiden met hun onthaalhuis Massala verdient subsidies van de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De gedeeltelijke subsidiëring van een personeelslid blijft overeind. Maar de beperkte subsidies, die sinds mijn periode als burgemeester via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) uitgekeerd werden, vallen weg.

Reden: de GROS vindt dit geen vorm van ontwikkelingssamenwerking. Ik had/heb daar een ander idee over: mensen hier helpen en opvangen is ook een vorm van ontwikkelingssamenwerking. Maar ik respecteer de beslissing van de GROS, zeker met steeds krimpende budgetten vanuit de stad.

Waar is de tijd naartoe dat wij als college van burgemeester en schepenen een tijdspad uitgetekend hadden, waarbij ontwikkelingssamenwerking, integratie en expliciet duurzaam beleid 0,7 procent van de begroting zouden uitmaken? Ik was toen als burgemeester eveneens bevoegd voor die bevoegdheden.

Ik vind dat het huidig college van burgemeester en schepenen moet bekijken hoe de vzw Massala verder gesubsidieerd kan worden via andere begrotingsposten, bijvoorbeeld via integratie.
Het gaat in verhouding om relatief kleine bedragen.

De bevoegde schepenen zouden zo snel mogelijk de vzw Massala moeten uitnodigen om dit te bespreken.
Als reden haalt bevoegd schepen Jos Pierard de autonomie van de GROS aan. Ook de vzw OKIN, die via gastgezinnen kinderen opvangt uit de buurt van Tchernobyl na de kernramp in 1994, krijgt niet langer subsidies, omdat de werking hier in België gebeurt.
Een beetje flauw, een schepen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen.

De vzw Massala heeft toevallig vernomen dat ze geen subsidies meer krijgen, niet officieel.
Echt onbetamelijk voor een organisatie, die werkt met vrijwilligers en die echt de basisnoden probeert te ledigen van asielzoekers en andere vreemdelingen.”