Ludwig Vandenhove wil stadswachten inzetten op kerkhoven!

Ludwig Vandenhove, burgemeester van Sint-Truiden en voorzitter van de senaatscommissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden, lanceert een nieuw voorstel waarbij hij stadswachten toezicht wil laten uitvoeren op kerkhoven.

De stad Sint-Truiden heeft op haar grondgebied in elk dorp een kerkhof.
Sint-Truiden is qua oppervlakte de grootste stad van Limburg en telt in totaal 21 kerkhoven. Die plaatsen zijn voor heel wat mensen belangrijk om er te bezinnen. Het is een plek waar vele nabestaanden op een emotionele wijze het rouwproces beleven. Al die kerkhoven zijn ingeplant met al dan niet dure graven. Veelal zijn die graven gevuld met sterk persoonlijk gebonden voorwerpen.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft in de politiezone al heel wat inspanningen gedaan om op die plaatsen elke vorm van onveiligheid en overlast in te dijken. Een permanente politieaanwezigheid is helaas niet realiseerbaar uit financieel oogpunt maar ook vanuit een efficiënt managementsbeleid. Stadswachten daarentegen kunnen op die plaatsen perfect ingezet worden om preventief een oogje in het zeil te houden.

Burgemeester Ludwig Vandenhove pikt in op het initiatief van Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier. De federale overheid van Binnenlandse Zaken heeft namelijk begin dit jaar beslist om 250 extra stadswachten in steden en gemeenten in te zetten in het kader van het Generatiepact.

Vanuit de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken liet Ludwig Vandenhove dan ook een brief sturen naar minister Dewael met de vraag om over 4 extra stadswachten te kunnen beschikken. Die zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het verhogen van het veiligheidsgevoel op kerkhoven, in parken en op de wandelvesten.

 “Momenteel zijn er 15 stadswachten in dienst van de stad Sint-Truiden. 15 stadswachten is voldoende om de reguliere toezichten te houden. Als we ook toezicht op kerkhoven, in parken en op de vesten willen, zullen we meer stadswachten nodig hebben.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.