Ludwig Vandenhove in VISLIJN

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur, tevens waarnemend voorzitter van de Provinciale Visserij Commissie (PVC), Ludwig Vandenhove staat in VISLIJN, het infoblad over de openbare visserij in Vlaanderen.

"Natuurliefhebbers en -beschermers enerzijds en vissers anderzijds zijn niet noodzakelijk tegenstanders, integendeel zelfs", zegt Ludwig Vandenhove. "Nochtans wordt het vaak zo voorgesteld en bovendien heb je in elk beroep of in elke hobby 'cowboys'.

"Ik probeer hier in mijn beleid maximaal op in te spelen, onder andere met bepaalde investeringen als gedeputeerde van Waterlopen, als waarnemend voorzitter van de PVC en via de vissenwerkgroep van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA)."

Hieronder kan u het artikel (p. 9) vinden.


 

Zie ook Vispassage aan de Galdermansmolen in Bree van 22-10-2016, Handhaving bij het vissen: voorbeeldproject in Dilsen-Stokkem van 14-06-2016 en Provinciale Visserijcommissie van 24-05-2016 op deze website.