Ludwig Vandenhove in Villa Vanthilt

Op dinsdag 11 september 2012 was burgemeester Ludwig Vandenhove te gast in Villa Vanthilt op Eén om er te debatteren over ‘bijzondere lokale voorstellen’ en de zogeheten lokdames in Mechelen en gluurstroken in Sint-Truiden.

Dagelijks is er nu (sedert zondag 2 september 2012) in Villa Vanthilt een onderdeel over de politieke actualiteit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.
Zie http://www.een.be/programmas/villa-vanthilt/het-programma

Ludwig Vandenhove: “Ik ben het eens met professor doctor Karel Devos dat er heel wat voorstellen vanuit de gemeenten en steden komen, die misschien op het eerste zicht ‘politieke stunten’ lijken, maar waar wel degelijk inhoudelijke en zelfs ideologische elementen in zitten.

Voor mij zijn gemeenten en steden kweekvijvers voor ideeën, die achteraf op federaal en/of Vlaams niveau kunnen aangekaart worden.
Zie de tekst ‘Miskenning militanten en kandidaten’ van 9 september 2012 op deze website.

Vanuit mijn vorige functie als federaal parlementslid (meer dan 10 jaar federaal volksvertegenwoordiger en senator) ken ik talrijke voorbeelden, waarbij ik lokale initiatieven en/of problemen federaal heb aangekaart: de verzekering bij wateroverlast, brandpreventie (zoals rookdetectoren), de voetbalwet, diverse lokale veiligheidsinitiatieven, diverse aspecten qua dierenwelzijn, etc.

Ik respecteer de autonomie van elke gemeente en stad, maar ik ben geen voorstander van het systeem van zogeheten lokdames in Mechelen enerzijds omdat ik de techniek van uitlokking niet erg genegen ben en ik vind dat deze enkel maar toegepast kan worden in strafrechtelijke aangelegenheden en anderzijds, dat het fenomeen van vrouwen, die lastig gevallen worden op straat, in een juiste context moet geplaatst worden en zeker niet mag overroepen worden.
Mannen, bijvoorbeeld arbeiders, die buiten aan het werk zijn, en fluiten naar meisjes of vrouwen is zeker niet goed te keuren, maar is van alle tijden.
Het feit dat er tot nu toe slechts 2 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-processen-verbaal in Mechelen zijn gemaakt met betrekking tot deze aangelegenheid bewijst dat het in feite niet over een groot probleem gaat.

Iedereen kent ondertussen mijn idee over prostitutie en mijn voorstel dat dit binnen een goed afgebakend kader legaal zou moeten georganiseerd worden. Maar de verkeersveiligheid moet voorop staan, ook op de Chaussee d’ amour in Sint-Truiden.
In die zin zijn mogelijke gluurstroken één van de oplossingen.”

Zie onder andere ook de teksten ‘Legaliseer eindelijk prostitutie’ van 29 april 2012 op deze website.