Ludwig Vandenhove gastdocent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG)!

De afgelopen weken heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove opnieuw een aantal gastcolleges gegeven over ‘politiek in de praktijk’ aan het HIG.


“Ik doe dit al enkele jaren en het blijft een interessante en prettige ervaring.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het sluit aan bij mijn visie dat alle onderwijsniveaus meer aandacht zouden moeten schenken aan maatschappelijke thema’s en politiek en geeft mij ook de gelegenheid om met geïnteresseerde burgers over politiek van gedachten te wisselen.”

Ik probeer vooral uit mijn brede praktijkervaring als politicus te vertellen en de studenten krijgen achteraf uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Het HIG, voordien het Centrum voor Gezinswetenchappen (CGW) en afhankelijk van de Gezinsbond is mij niet vreemd. Tot 1999 ben ik er immers docent geweest van het vak ‘Socio-politieke analyse van België’.”