Ludwig Vandenhove dringt aan op snelle ontsluiting E40!

In het Limburgplan is de financiering van een studie voorzien om de mogelijkheden, met andere woorden de kosten-baten, na te gaan van de aansluiting van Haspengouw in het algemeen en Sint-Truiden in het bijzonder op de E40.

Aangezien deze ontsluiting van primordiaal economisch belang is voor de regio, heeft burgemeester Ludwig Vandenhove zowel bij Sylvain Sleypen, Limburgs gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening als bij Dirk Vanmechelen, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening en bij Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur erop aangedrongen hier nu ook effectief werk van te maken.

Ludwig Vandenhove vraagt hoever het momenteel staat met deze studie en welke concrete timing er vooropgesteld wordt.

Deze ontsluiting zou niet alleen voor Sint-Truiden maar voor heel Zuid-Limburg positief zijn en heel wat verkeersproblemen oplossen.

Ludwig Vandenhove
burgemeester - senator