Ludwig Vandenhove deelt appels uit op de werelddag anti-tabak!

Op 31 mei 2009 is het traditioneel de werelddag anti-tabak.


Omdat er ondanks alle inspanningen nog altijd te veel jongeren roken, blijven de vzw Limburgse Preventieve Gezondheidsraad in samenwerking met gemeenten en steden zoveel mogelijk rokers aanzetten om te stoppen met roken en preventief en sensibiliserend optreden.

Daartoe wordt onder andere beroep gedaan op de scholen. Leerkrachten en directies komen immers dagelijks in contact met potentiële rokers en het is belangrijk dat zij de jongeren aanzetten om gezond te leven.

In het kader van de werelddag anti-tabak bood het stadsbestuur van Sint-Truiden aan alle leerlingen van het secundair onderwijs gratis appels aan.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger kiest elk jaar een andere school uit, afwisselend in het vrije net en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap , om persoonlijk de appels te gaan uitdelen.
Dit jaar deed hij dat op vrijdag 29 mei 2009 in/> het Koninklijk Technisch Atheneum III - Hotelschool afdeling Sint-Truiden.