Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet doelgroepenbeleid verder!

“Een goed veiligheidsbeleid moet aandacht hebben voor de verschillende categorieën van de bevolking en een echt doelgroepenbeleid voeren.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.


Recent zijn weer een tweetal initiatieven in die richting genomen in de politiezone Sint -Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Enerzijds is er de ondertekening van het ziekenhuisprotocol tussen het Regionaal ziekenhuis Sint-Trudo, het Psychiatrisch Centrum Ziekeren, het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
De bedoeling hiervan is via een maximale uitwisseling van informatie tussen alle partners de veiligheid in en rond de ziekenhuizen (nog) te verhogen.
Tot nu toe bestonden hier rond al de nodige afspraken, nu zijn deze geformaliseerd via dit protocol.Anderzijds zetten wij onze inspanningen verder naar de middenstand toe. Zo zijn er recent weer een tweetal security-avonden georganiseerd waarop de aanwezige middenstanders de nodige praktische tips kregen om hun zaak beter te beveiligen en vooral om beter voorbereid te zijn op eventuele dieven.
“Ook een gewaarschuwd middenstander is er twee waard.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Voor wie meer informatie wil over dit doelgroepenbeleid van de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken, kan terecht op de website http://www.politie-sint-truiden.been/of via  jaarverslagen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken die ook via deze website geraadpleegd kunnen worden.