Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bevraagt de slachtoffers van inbraken!

Een woninginbraak heeft een niet te onderschatten impact op de slachtoffers.
Naast het vatten van de daders, is het van belang dat de slachtoffers na de woninginbraak goed begeleid en ondersteund worden.


De lokale politie zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft al jaren een actieve dienst slachtofferbejegening.

Om het voorkomen van woninginbraken en de begeleiding van slachtoffers in de toekomst nog te verbeteren, wordt momenteel in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) een onderzoek gevoerd naar de gevolgen, die een woninginbraak kan hebben.
Alle inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, die in 2010 slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak, worden bevraagd om deze impact in kaart te kunnen brengen.
Een stagiair van de richting criminologie van de KUL, Lore Mergaerts, heeft de opdracht om deze gegevens te verzamelen.
Hierbij zullen de slachtoffers persoonlijk worden bezocht.

Op basis van de resultaten van het onderzoek hoopt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het beleid over woninginbraken in de toekomst nog meer optimaal te laten verlopen.

“Ik kijk met veel belangstelling uit naar de resultaten va deze studie!.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.