Limburg kan blijven vragen

Als Limburgers krijgen we vaak kritiek dat we teveel geld vragen van de federale en de Vlaamse regering. Nochtans onterecht zoals blijkt uit heel wat cijfers, waaruit onze achterstand blijkt (zie cijfers professor doctor Lode Vereeck) (1)

“Maar als we nu zien wat er gebeurt met het zogeheten Denderfonds, moeten we zeker niet beschaamd zijn dat we -terecht- geld blijven vragen” (2), aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
De gemeenten Denderleeuw, Geraardsbergen en Ninove krijgen op basis van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord Vlaams geld om ‘de uitdijende’ effecten van Brussel te bestrijden.
De beslissing is gebaseerd op objectieve cijfers, onder andere qua inkomen, aantal leefloners, kinderarmoede, werkloosheid en aantal inwoners geboren buiten de Europese Unie (EU).

Maar nu blijkt dat ook het verder gelegen Zottegem geld zal krijgen uit dit Denderfonds.
Zottegem is een stuk welvarender en het aandeel nieuwkomers van buiten de Europese Unie (EU) ligt er verschillende malen lager dan in de drie andere gemeenten.
De reden waarom Zottegem er nu bij is? Huidig Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) was niet voor niets tot voor kort schepen in Zottegem.

Op deze aangelegenheid komt heel wat kritiek, zelfs vanuit de eigen N-VA.
Blijkbaar blijft er echt weinig over van ‘de verandering’ en is de N-VA echt een ‘gewone partij’ geworden.

Niet dat ik Zottegem dat geld niet gun. Maar deze gang van zaken bij het Denderfonds moeten we in Limburg goed in het achterhoofd houden als Limburg weer eens ‘aangevallen wordt’ vanuit Vlaanderen.
Werk voor de Limburgse ministers.”